Aktualitātes

01
Aug

Projekts

Audžuģimeņu stāstu cikls OAK projekta „Palīdzi bērnam izaugt ģimenē” ietvaros

  Laika posmā no 2016. gada janvāra līdz aprīlim ir organizētas, ierakstītas un sagatavotas publiskošanai intervijas ar 16 Latvijas audžuģimenēm. Interviju publiskošas galvenie uzdevumi bija dalīties ar pozitīvo pieredzi audžubērnu uzņemšanā un audzināšanā ģimenē, kā arī iedrošināt citas ģimenes izšķirties par šo izvēli, saprast ieguvumus un respektēt iespējamos riskus. Izmantojot gadījumu, pateicos nodibinājuma “Sociālo pakalpojumu […]

Atbalsta grupa audžuvecākiem, aizbildņiem, adoptētājiem un viesģimenēm

N.p.k. Pakalpojuma sniegšanas vieta Pakalpojuma sniedzēja vārds, uzvārds Pakalpojuma sniegšanas adrese Jūlijs Augusts Septembris Okto bris Novmbris Decembris 1. Bauska Jurita Smiltiņa Bauska, Uzvaras ielā 6, Bāriņtiesas telpās 17.08 plkst. 10:00 12.10 plkst. 10:00 14.12 plkst. 10:00 2. Jelgava   Jurita Smiltiņa Jelgava, Pasta iela 37, Jelgavas novada domes lielajā zālē 18.07 plkst.11:00 26.09 plkst. […]

22
Jul

Projekts

Jauniešu iniciatīvas projkets “Iedvesmot sevi un citus”

Projektā notikusi otrā aktivitāte pirmās aktivitātes –  brīvprātīgā darba koncepta izprašana ar Eiropas Brīvprātīga darba veicēju no Ukrainas, kura savu projektu veic Valmierā.   Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2016. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros. Valsts programmas pasākumus īsteno Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.