Aktualitātes

Projekts “Sociālā riska jauniešu iesaiste brīvprātīgajā darbā”

Šī gada martā Aģentūra sāk īstenot projektu “Sociālā riska jauniešu iesaiste brīvprātīgajā darbā”.  Projekta mērķis ir veicināt sociālā riska jauniešu līdzdalību pilsoniskās sabiedrības procesos un iesaisti brīvprātīgajā darbā, attīstot “Kopienas jauniešu resursu centra” kapacitāti. Projekta ietvaros plānotās aktivitātes: Kopienas jauniešu resursu centra kapacitātes stiprināšana. Apmācības: 1)Reselieces pieeja jauniešu resursu atklāšanā; 2) Kopējas stratēģijas izstrāde brīvprātīgā darba […]

06
Mar

Projekts

Specializēto audžuģimeņu apmācību pilotprojekts

Š.g. marta mēnesī Sociālo pakalpojumu aģentūra realizē pilotprojekta apmācības specializētajām audžuģimenēm. Apmācības notiek Oak finansētā projekta “Drošu ģimenes vidi Latvijas bērniem!” ietvaros un tajās piedalās pieredzējušas audžuģimenes no visas Latvijas. Tiek piedāvāti 5 apmācību moduļi: krīzes audžuģimenes, ģimenes bērniem ar speciālām vajadzībām, ģimenes bērniem no dzimšanas līdz 3 gadu vecumam, ģimenes pusaudžiem un ģimenes, kurās […]

DARI jauniešu un mentoru brauciens uz Bruknu

Pusaudžu saskarsmes veicināšanas programma DARI tiek īstenota kopš 2017.gada rudens.  Īpašs brauciens uz Bruknu programmas jauniešu un mentoru saliedēšanai, kopīgām sarunām. Katram programmas jaunietim ir savs mentors – atbalsta un uzticamības persona, kas palīdz saskatīt šī brīža situāciju, meklēt risinājumus problēmām, gan arī izvirzīt un sasniegt nākotnes mērķus.