Aktualitātes

Seminārs “Saskarsme un bērna attīstība pirmspusaudža un pusaudža vecumposmā”

Seminārs notiks 2019.gada 20.augustā plkst.10.00. Rīgas reģiona ģimeņu atbalsta centrā “Dūja” Vecumposma psiholoģiskais un fizioloģiskais raksturojums. Attīstības psiholoģiskie uzdevumi. Smadzeņu un nervu sistēmas neirobioloģija. Uzvedības problēmas (manipulācija, melošana, klaiņošana, rupjība u.c.) un risinajumi. Lektore  – Jurita Smiltiņa (mg.psych.,  doktora grāda pretendente, praktizejoša psiholoģe, sertificēta smilšu spēļu terapeite)  Pēc apmācībām tiks izsniegta apliecība Aizbildņiem un audžuģimenēm, […]

Atbalsta grupas augustā

Vieta   Grupas Grupas vadītājstālrunis Pieaicinātais speciālists Dienas Laiki Vietas 1. Aizbildņi Inna Babre26221184   – 14.08.19. 10.00  Elizabetes iela 31-9, Rīga,Atbalsta centrs „Dūja” 2. Audžuģimenes Inna Babre26221184   – 29.08.19. 10.00 Elizabetes iela 31-9, Rīga,Atbalsta centrs „Dūja” RĪGA 3. Audžugimenes Jurita Smiltiņa27584992   Dace LorneteMontesori pedagogs 11.08.19. 10.00 Elizabetes iela 31-9, Rīga,Atbalsta centrs „Dūja” […]

Noslēdzies projekts “DARI – domā, audz, rīkojies, iedvesmo!”

Jūlija beigās ir noslēdzies projekts “DARI – domā, audz, rīkojies, iedvesmo!”. Projekta mērķis bija priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas jauniešu motivēšana un iesaistīšana aktivitātēs ārpus formālās izglītības, kas vērstas uz personības potenciāla attīstīšanu. Galvenās projekta aktivitātes:1)Projekta uzsākšanas pasākums, 2)Reziliences (saskarsmes veicināšanas) nodarbības, 3)Izbraukumu darbnīcas, 4)Motivācijas izbraukuma treniņš, 5)Projekta noslēguma pasākums. Projektā tika iesaistīti arī  tie jaunieši, uz […]