Aktualitātes

07
Nov

Ziņa

Rokasgrāmata “Jauniešu iesaiste brīvprātīgajā darbā”

Aģentūra izveidojusi rokasgrāmatu par jauniešu iesaistīšanu brīvprātīgajā darbā, izmantojot reziliences pieeju. Rokasgrāmatas saturā ir iekļauta skaidrojoša informācija par rezilienci, to ietekmējošiem faktoriem, kā arī par brīvprātīgo darbu kā vienu no reziliences stiprināšanas veidiem. Rokasgrāmata elektroniski pieejama: Jaunieši -brīvprātīgais darbs – Rezilienecs pieeja Rokasgrāmata izveidota NFO fonda programmas projekta “Sociālā riska jauniešu iesaiste brīvprātīgajā darbā” ietvaros.