Aktualitātes

07
Nov

Ziņa

Rokasgrāmata “Jauniešu iesaiste brīvprātīgajā darbā”

Aģentūra izveidojusi rokasgrāmatu par jauniešu iesaistīšanu brīvprātīgajā darbā, izmantojot reziliences pieeju. Rokasgrāmatas saturā ir iekļauta skaidrojoša informācija par rezilienci, to ietekmējošiem faktoriem, kā arī par brīvprātīgo darbu kā vienu no reziliences stiprināšanas veidiem. Rokasgrāmata elektroniski pieejama: Jaunieši -brīvprātīgais darbs – Rezilienecs pieeja Rokasgrāmata izveidota NFO fonda programmas projekta “Sociālā riska jauniešu iesaiste brīvprātīgajā darbā” ietvaros.

05
Nov

Ziņa

Noslēdzies projekts par jauniešu iesaistīšanos brīvprātīgajā darbā

2018.gada 31.oktobrī noslēdzās projekts par jauniešu iesaistīšanu brīvprātīgajā darba izmantojot reziliences pieeju. Projekta ietvaros ir notikušas 3 dienu apmācības Aģentūras darbiniekiem: 1.Resilieces pieeja jauniešu resursu atklāšanā; 2. Kopējas stratēģijas izstrāde brīvprātīgā darba attīstīšanai sociālā riska jauniešu vidē. 3. Mentors – mērķis un iespējamie izaicinājumi. Ir notikuši izglītojoši semināri reģionos, kā arī uzsākta sadarbība ar reģionu […]