Aktualitātes

21
Mar

Ziņa

Jauniešu nometne “Skultes muižā”

N0 14.-18.martam notika pavasara nometne “Satikšanās darot” Skultes muižā. Nometnē piedalījās Rīgas pilsētā dzīvojošie jaunieši no saskarsmes veicināšanas programmām DARI 1 un DARI 2, kā arī no projekta “Proti un Dari”. Nometnes mērķis bija nodrošināt iespēju saturīgi pavadīt brīvo laiku un pilnveidot komunikācijas prasmes izmantojot radošās, āra dzīves un saskarsmes improvizācijas metodes. Aktivitāšu īstenošanai tiks izmantotas […]

Projekts “Sociālā riska jauniešu iesaiste brīvprātīgajā darbā”

Šī gada martā Aģentūra sāk īstenot projektu “Sociālā riska jauniešu iesaiste brīvprātīgajā darbā”.  Projekta mērķis ir veicināt sociālā riska jauniešu līdzdalību pilsoniskās sabiedrības procesos un iesaisti brīvprātīgajā darbā, attīstot “Kopienas jauniešu resursu centra” kapacitāti. Projekta ietvaros plānotās aktivitātes: Kopienas jauniešu resursu centra kapacitātes stiprināšana. Apmācības: 1)Reselieces pieeja jauniešu resursu atklāšanā; 2) Kopējas stratēģijas izstrāde brīvprātīgā darba […]

06
Mar

Projekts

Specializēto audžuģimeņu apmācību pilotprojekts

Š.g. marta mēnesī Sociālo pakalpojumu aģentūra realizē pilotprojekta apmācības specializētajām audžuģimenēm. Apmācības notiek Oak finansētā projekta “Drošu ģimenes vidi Latvijas bērniem!” ietvaros un tajās piedalās pieredzējušas audžuģimenes no visas Latvijas. Tiek piedāvāti 5 apmācību moduļi: krīzes audžuģimenes, ģimenes bērniem ar speciālām vajadzībām, ģimenes bērniem no dzimšanas līdz 3 gadu vecumam, ģimenes pusaudžiem un ģimenes, kurās […]