Adoptētāju mācību plāns Rīgā

13. Februāris, 2019
Ievietoja: Aiga Romāne-Meiere

Ziņa

 ADOPTĒTĀJU MĀCĪBU PLĀNS 

Rīga, Klostera iela 4, Ģimeņu atbalsta centrs „Dūja”, 3.stāvs, domofons 35, (16.februāris – 9.marts)

 

Laiks  Tēmas Kontaktstundu skaits Pasniedzējs
kopā
 

16.02

 

10.00-16.00

  1. BĒRNA APRŪPE UN AIZSARDZĪBA.

1.1. Bērna ienākšana ģimenē, mājas vide, drošība.

1.2. Drošību apdraudošie riski un bērnu iepazīstināšana ar tiem.

1.3. Veselības aprūpe, veselības veicināšana un slimību profilakse, tai skaitā higiēna un uzturs.

1.4. Fiziskās, emocionālās, seksuālās vardarbības un pamešanas novārtā riski, faktori un pazīmes.

 

1.5. Atbalsta centru darbība, pakalpojumi

 

1.6. Bērna aprūpes plānošanas pamatprincipi

 

 

 

8

 

Pasniedzējs:

 

Ārija Martukāne

 

 

 

Mentors:

 

Evija Rācene

 

 

 

 

 

17.02

 

10.00-16.00

  1. BĒRNA ATTĪSTĪBAS VAJADZĪBU APMIERINĀŠANA UN KAVĒTAS ATTĪSTĪBAS NOVĒRŠANA.

 

2.1. Bērna augšanas un attīstības stadijas, vajadzības, vecumposmu īpatnības atbilstoši attīstības jomām

2.2. Bērna pozitīvā disciplinēšana

2.3. Kavētas attīstības cēloņi un risinājumi

2.4. Bērna pašaprūpes prasmju attīstīšana

2.5. Piesaiste: piesaistes loma, veidošanās, piesaistes attīstības problemātiskie aspekti

2.6. Drošas piesaistes attīstība, piesaistes modeļi.

 

8

 

Pasniedzējs:

 

Psihologs Inese Bordāne

 

 

Mentors:

 

Evija Rācene

 

 

23.02

 

10.00-16.00

3.BĒRNA IDENTITĀTE, DZĪVES GĀJUMS, KULTŪRA UN PIEREDZE. ADOPCIJAS NOSLĒPUMS.

3.1. Ģimene – kā primārais bērna labklājības mērķis

3.2. Bērnam nozīmīgu attiecību atbalstīšana un turpināšana

3.3. Ģimenes nozīmīgums.

3.4. Adoptētāja un bērna savstarpējās attiecības.

3.5. Adopcijas noslēpums-par un pret, kā runāt ar bērnu par adopciju atbilstoši bērna vecumam.

 

8

 

 

Pasniedzējs:

 

Psihologs Inese Bordāne

 

 

Mentors:

 

Evija Rācene

 

 

03.03

 

10.00-16.00

  1. BĒRNA PSIHOEMOCIONĀLĀ ATTĪSTĪBA. BĒRNAM NOZĪMĪGU EMOCIONĀLU SAIKŅU IETEKME UN ATBALSTĪŠANA.

4.1. Bērna agrīna traumatizācija un tās sekas.

4.2. Traumatiskas pieredzes (tai skaitā šķiršanās, zaudējuma, vardarbības un pamešanas novārtā) ietekme uz bērnu attīstību, uzvedību un piesaisti.

4.3. Traumatiskas pieredzes pārvarēšanas stratēģijas un metodes

4.4. Ilglaicīgu un pastāvīgu attiecību nozīme, plānošana

4.5. Zaudējums, sērošana, ar to saistītie izaicinājumi, reakcijas, vajadzības

 

 

8

 

 

Pasniedzējs:

 

Psihologs Jurita Smiltiņa

 

 

Mentors:

Evija Rācene

 

 

09.03

 

10.00-16.00

  1. SADARBĪBA JEB DARBS PROFESIONĀLĀ KOMANDĀ.

4.1. Bērnu tiesību aizsardzības tiesiskais regulējums, normatīvie akti

4.2. Bērnu tiesību aizsardzības organizāciju pakalpojumi un pilnvaras

4.3. Uzņemošo ģimeņu formu atšķirīgās lomas, tiesības, pienākumi, vēsture

4.4. Ētikas un komunikācijas principi profesionāļu sadarbībā

4.5. Sadarbība, līdzdalība profesionālajās interešu grupās

4.6. Savu stipro pušu un vajadzību apzināšanās, apmierināšana

4.7. Profesionālās komandas definīcija un nepieciešamās prasmes, komandas darba vadlīnijas, nozīme bērna vajadzību nodrošināšanā

Noslēguma pārbaudījums

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Pasniedzējs:

 

Jurists Aurika Zīvere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ārija Martukāne

Evija Rācene

Kopā 40

 

Mācību programmas apguves kvalitātes novērtēšana – apmācāmie, kuri būs apguvuši mācību programmu un ieguvuši nepieciešamo zināšanu un prasmju novērtējumu, kārtos noslēguma pārbaudījumu, kas ietvers daudzpakāpju novērtēšanu:

– pašvērtējums;

– ekspertu (lektora un trenera) atgriezeniskā saite;

– grupas atgriezeniskā saite;

– teorētisko un praktisko zināšanu novērtēšana – zināšanu tests un sociālās situācijas analīze;

– vismaz 90 % apmeklējums/dalība grupas procesā.

 

Apliecību par mācību programmas apguvi (apliecību) saņems persona, kura teorētisko un praktisko zināšanu novērtējumā būs ieguvusi ne mazāk kā 7 balles (10 baļļu vērtējuma skalā) un pozitīvu vērtējumu pārējās noslēguma pārbaudījuma pozīcijās.

  • Dokuments, kas apliecinās sekmīgu mācību programmas apguvi, – apliecība.