Agrīnās intervences programma

„Sociālo pakalpojumu aģentūra” sadarbībā ar biedrību „Latvijas autisma centrs”  no 2016. gada janvāra Rīgas pilsētā ir uzsākusi realizēt „Sociālās rehabilitācijas un agrīnās intervences programmu bērniem ar garīgās veselības traucējumiem un viņu ģimenēm”.

Programmas ietvaros ģimenēm ir iespēja saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, kas ietver psiholoģisko izpēti, speciālistu (sociālā darbinieka, psihologa, speciālā pedagoga, ergoterapeita, mūzikas terapeita, deju un kustību terapeita un logopēda) individuālās konsultācijas bērniem un bērna ģimenes locekļiem ,  fokusētas atbalsta-izglītojošās grupas bērnu ģimenes locekļiem, saskarsmes treniņa un dusmu kontroles grupu programmu bērniem, ABA (Applied Behavior Analyse) terapiju, konsultācijas bērna dzīvesvietā vai izglītības iestādē. 2016. gadā „ Sociālās rehabilitācijas un agrīnās intervences programmā bērniem ar garīgās veselības traucējumiem un viņu ģimenēm” pakalpojumi tika sniegti 33 personām.

Detalizētāka informācija par programmu pie „Agrīnās intervences programmas bērniem ar garīgās attīstības un uzvedības traucējumiem un viņu ģimenēm koordinatores Zanes Kronbergas


Zane Kronberga
Agrīnās intervences programmas bērniem ar garīgās attīstības un uzvedības traucējumiem un viņu ģimenēm koordinatore, Biedrība „Latvijas autisma centrs” , Brīvības iela 197 a, Rīga, LV-1001

Ziņas