Atbalsta grupa aizbildņiem, audžuģimenēm un adoptētājiem Iecavā

13. Februāris, 2019
Ievietoja: Aiga Romāne-Meiere

Ziņa

Labas sadarbības rezultātā darbu uzsāk jauna Atbalsta grupa AUDŽUĢIMENĒM, AIZBILDŅIEM, ADOPTĒTĀJIEM 12.02.2019.gadā 16.30, Iecavas novada domes zālē, Skolas iela 4. 

Iecavas novada bāriņtiesa un «Sociālo pakalpojumu aģentūras» Atbalsta centrs „Dūja” aicina visas Iecavas novadā un kaimiņu novados dzīvojošās audžuģimenes, aizbildņus un adoptētājus izmantot atbalsta pasākumus (dalība atbalsta grupā, psihologa un sociāla darbinieka konsultācijas), tādejādi stiprinot savas ģimenes, kuras sniedz iespēju bērniem uzaugt ģimeniskā vidē.

No 2018.gada 1.jūlija spēkā divi jauni Ministru kabineta noteikumi – 2018. gada 26.jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr. 355 “Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centra noteikumi“ un  2018. gada 26.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.354 “Audžuģimenes noteikumi“.  Pamatojoties uz šiem noteikumiem ir izveidoti īpaši ārpusģimenes aprūpes atbalsta centri, lai nodrošinātu psihosociālu un praktisku palīdzību ne tikai audžuģimenēm, bet arī šodienas un nākotnes aizbildņiem, viesģimenēm un adoptētājiem.

2019.gada 12.februārī plkst. 16:30  Iecavas novada domes zālē, Skolas iela 4, Iecava, Iecavas novads, «Sociālo pakalpojumu aģentūras» Atbalsta centrs „Dūja” organizēs pirmo kopgrupu – audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem. Šajās tikšanās reizēs tiks pārrunātas grūtības ar kādām sastopas ģimenes, audzinot bērnus. Tāpat, pieaicinot citus speciālistus, atbalsta grupā tiks sniegta arī informācija likumdošanas jautājumos un atbalsts jautājumos, kas skar sadarbību ar dažādām institūcijām. Ģimenes varēs savstarpēji dalīties savā pieredzē un atbalstīt viena otru.

Nodarbības turpmāk notiks reizi mēnesī, otrdienās, plkst.17:00, Iecavas novada domes zālē. Pirmajā tikšanās reizē piedalīsies arī pārstāvji no Atbalsta centra „Dūja” un pašvaldības. Tiks nodrošināta bērnu pieskatīšana.

Nodibinājums „Sociālo pakalpojumu aģentūra”, kura izveidota 2003.gadā ar mērķi sniegt profesionālu psihosociālu palīdzību, paaugstināt cilvēku ar dažādām sociālām problēmām integritātes pakāpi sabiedrībā, kā arī aizstāvēt viņu intereses un tiesības. Kopš 2006.gada „Sociālo pakalpojumu aģentūra” ir īstenojusi vairākus projektus, kā arī mācības, kursus un seminārus atbalstot audžugimenes, aizbildņus un adoptētājus. 2018.gada septembrī, Aģentūra reģistrējusi Labklājības ministrijā piecus ārpusģimenes aprūpes atbalsta centrus visā Latvijas teritorijā, Rīgā, Kurzemē, Latgalē, Zemgalē un Vidzemē. Aģentūras valdes priekšsēdētāja ir Dace Blaževiča.

Iecavas novada bāriņtiesa jau 20.09.2018. informēja sabiedrību, ka Nodibinājums «Sociālo pakalpojumu aģentūra» 19.09.2018. Iecavas novada domes telpās aicināja uz tikšanos gan esošās, gan topošās audžuģimenes, lai informētu par ārpusģimenes aprūpes atbalsta centra «Dūjas» pakalpojumiem un iespējamo sadarbību. Tikšanās laikā visas Iecavas novada audžuģimenes noslēdza vienošanos par atbalsta saņemšanu.

Saskaņā ar 2018. gada 26.jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr. 355 “Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centra noteikumiem” Atbalsta centrs nodrošina pasākumu kopumu, kas veicina bez vecāku gādības palikušu bērnu labklājību, drošību, patstāvību, kā arī audžuģimeņu, jo īpaši specializēto audžuģimeņu, un adoptētāju, aizbildņu un viesģimeņu skaita pieaugumu. Atbalsta centrs nodrošina psihosociālo atbalstu audžuģimenēm un specializētajām audžuģimenēm, tai skaitā ģimenē ievietotajam bērnam; nodrošina psihologa konsultācijas un atbalsta grupas adoptētājiem, aizbildņiem, viesģimenēm.

Ieinteresētās ģimenes aicinām arī turpmāk iesaistīties atbalsta grupas nodarbībās.

Vairāk informāciju var iegūt: www.spa-nvo.lv; Rīgas reģiona ģimenes atbalsta centrs “Dūja””, Klostera iela 4, Rīga, LV-1050; centrsduja@agentura.lv; t.:62005081