Atbalsta grupas aprīlī

10. Aprīlis, 2019
Ievietoja: Aiga Romāne-Meiere

Ziņa

Rīgas reģiona Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centrs „Dūja” Atbalsta grupas 2019.gada APRĪLIS

Vieta   Grupas Grupas vadītājs

tālrunis

Pieaicinātais speciālists Dienas Laiki Vietas
Rīga 1. Audžuģimenes Jurita Smiltiņa

2758499

 

- 04.04.2019. 10.00 Elizabetes 31-9, Rīga, Atbalsta centrs „Dūja”
2. Audžuģimenes

 

 

Jurita Smiltiņa

27584992

 

-  

14.04.2019.

 

11.00

Elizabetes 31-9, Rīga, Atbalsta centrs „Dūja”
3.  

Aizbildņi

Inna Babre

26221184

 

Sociālā darbiniece

Liene Pieče

(radošā nodarbība)

16.04.2019. 10.00

 

Elizabetes 31-9, Rīga, Atbalsta centrs „Dūja”
  4. Audžuģimenes  

Inna Babre

26221184

Sociālā darbiniece

Liene Pieče

(radošā nodarbība)

11.04.2019. 10.00 Elizabetes 31-9, Rīga, Atbalsta centrs „Dūja”
  5. Adoptētāji  

Kristīne Putniņa

29432323

- 12.04.2019. 18.00 Elizabetes 31-9, Rīga, Atbalsta centrs „Dūja”
Jelgava 6.  

Audžuģimenes

Ligita Ozola

26181875

-  

10.04.2019.

10.00 Oskara Kalpaka iela 16-305, Jelgava
7. Aizbildņi  

Ligita Ozola

26181875

-  

17.04.2019.

10.00 Oskara Kalpaka iela 16-305, Jelgava
8. Kopgrupa (audžuģimenes, aizbildņi, adoptētāji)

 

Ligita Ozola

26181875

-  

 

24.04.2019.

17.00 Oskara Kalpaka iela 16-305, Jelgava
Ķegums 9. Kopgrupa

(audžuģimenes, aizbildņi, adoptētāji)

 

Jurita Smiltiņa

27584992

 

-  

18.04.2019.

10.00 Liepu aleja 1b, Ķegums, Ķeguma novads,

Dienas centrs

Iecava 10.  Audžuģimenes  

Ilze Hinca

29180200

-  

09.04.2019.

17.00 Iecavas novada domes ēkā, Skolas iela 4-40, Iecava, Iecavas novads, LV-3913, Iecavas novada domes zālē
11. Aizbildņi Ilze Hinca

29180200

-  

23.04.2019.

17.00 Iecavas novada domes ēkā, Skolas iela 4-40, Iecava, Iecavas novads, LV-3913, Iecavas novada domes zālē

Dalību atbalsta grupā jāpiesaka Atbalsta grupas vadītājam.

Par bērnu pieskatīšanas nepieciešamību lūdzu informēt Atbalsta grupas vadītāju vismaz divas dienas iepriekš.