Atbalsta grupas jūnijā, 2018.

4. Jūnijs, 2018
Ievietoja: Gundega Filatova

Audžuģimeņu atbalsta centri

Audžuvecāki:
7. jūnijs, plkst. 10:00 vada soc. darba speciālists Gundega Filatova
 
28. jūnijs, plkst. 10:00 vada Gundega Filatova (grupa krievu val.)
 
15. jūnijs, plkst. 12:00 vada psihologs Kristīne Putniņa
 
Aizbildņi:
 
26. jūnijs, plkst. 10:00 vada soc. darba speciālists Gundega Filatova
 
Adoptētāji:
 
8. jūnijs, plkst. 17:00 vada psihologs Kristīne Putniņa
Par bērnu pieskatīšanu laicīgi zvanīt, vai rakstīt Lienei:
lienepiece7@gmail.com, tel 26687670
junijs