Atbalsta grupas martā

6. Marts, 2019
Ievietoja: Aiga Romāne-Meiere

Ziņa

 Rīgas reģiona Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centrs „Dūja”

Atbalsta grupas 2019.gada MARTS

Vieta   Grupas Grupas vadītājs

tālrunis

Pieaicinātais speciālists Dienas Laiki Vietas
Rīga 1 Audžuģimenes Jurita Smiltiņa

2758499

 

Logopēde Līga Andersone 17.03.2019. 11.00 Klostera iela 4, Rīga,

atbalsta centrs „Dūja”

2  

Aizbildņi

Jurita Smiltiņa

27584992

 

- 21.03.2019. 18.00

 

Klostera iela 4, Rīga,

atbalsta centrs „Dūja”

3 Audžuģimenes

 

 

Jurita Smiltiņa

27584992

 

Speciālais pedagogs

Dace Lonerte,

(BTAI Ģimeņu konsultatīvajā nodalā)

 

07.03.2019.

 

10.00

Klostera iela 4, Rīga,

atbalsta centrs „Dūja”

4  

Aizbildņi

Inna Babre

26221184

 

- 26.03.2019. 10.00

 

Klostera iela 4, Rīga,

atbalsta centrs „Dūja”

  5 Audžuģimenes  

Inna Babre

26221184

 

-

28.03.2019. 10.00 Klostera iela 4, Rīga,

atbalsta centrs „Dūja”

  6 Adoptētāji  

Kristīne Putniņa

29432323

- 01.03.2019.

 

17.30 Klostera iela 4, Rīga,

atbalsta centrs „Dūja”

  7 Audžuģimenes  

Kristīne Putniņa

29432323

- 22.03.2019. 17.00 Klostera iela 4, Rīga,

atbalsta centrs „Dūja”

Jelgava 8  

Audžuģimenes

Ligita Ozola

26181875

- 13.03.2019. 10.00 Oskara Kalpaka iela 16-305, Jelgava
9 Aizbildņi  

Ligita Ozola

26181875

- 20.03.2019. 10.00 Oskara Kalpaka iela 16-305, Jelgava
10 Kopgrupa (audžuģimenes, aizbildņi, adoptētāji)

 

Ligita Ozola

26181875

- 27.03.2019. 17.00 Oskara Kalpaka iela 16-305, Jelgava
Ķegums 11 Kopgrupa

(audžuģimenes, aizbildņi, adoptētāji)

 

Jurita Smiltiņa

27584992

 

Juriste

Laila Henzele

(Tiesībsarga birojs)

 

21.03.2019.

9.00 Liepu aleja 1b, Ķegums,

Ķeguma novads,

Dienas centrs

Dobele 12 Kopgrupa

(audžuģimenes, aizbildņi, adoptētāji)

 

 

Jurita Smiltiņa

27584992

Logopēde

Līga Andersone

 

05.03.2019.

14.30 E.Francmaņa iela 6, Dobele
Iecava 13  Audžuģimenes  

Ilze Hinca

29180200

-  

12.03.2019.

17.00 Iecavas novada domes ēkā
Skolas iela 4-40, Iecava,

Iecavas novads, LV-3913,

Iecavas novada domes zālē

14 Aizbildņi, adoptētaji Ilze Hinca

29180200

- 19.03.2019. 17.00 Iecavas novada domes ēkā
Skolas iela 4-40, Iecava,

Iecavas novads, LV-3913,

Iecavas novada domes zālē

 

 

 

  • Dalību atbalsta grupā jāpiesaka Atbalsta grupas vadītājam.

 

  • Par bērnu pieskatīšanas nepieciešamību lūdzu informēt Atbalsta grupas vadītāju divas dienas iepriekš.