Atbalsta grupas Novembrī, 2017. gads

28. Oktobris, 2017
Ievietoja: Gundega Filatova

Audžuģimeņu atbalsta centri

Atbalsta grupas 2017. gada novembrī.

Norises vieta – Atbalsta centrs “Dūja”, Klostera iela 4.

Audžuvecāki:

02.11., plkst 10:00, vada  sociālā darba speciālists Gundega Filatova

16.11., plkst. 10:00, vada sociālā darba speciālists Gundega Filatova

30.11., plkst. 10:00, vada psihologs Jurita Smiltiņa. (grupa krievu val.)

Aizbildņi:

14.11., plkst. 10:00, vada  sociālā darba speciālists Aiga Romāne Meiere

28.11., plkst. 10:00, vada sociālā darba speciālists Gundega Filatova (grupa krievu val.)

Adoptētāji:

14.11., plkst. 17:30, vada attīstošais pedagogs Inna Barbre

 

Bērnu pieskatīšana tiks nodrošināta tikai adoptētāju grupai. 

Adoptētāji, lūgums sarosīties un atnākt. Vēl atgādinu, ka esmu pieejama, lai satiktos un runātu individuāli. Arī šajā grupas dienā, mēģināšu būt uz vietas, lai varam tikties. (Gundega)