Atbalsta grupas (2018. gada oktobrī)

1. Oktobris, 2018
Ievietoja: Gundega Filatova

Audžuģimeņu atbalsta centri

Atbalsta grupas:

Rīga 

Sociālo pakalpojumu aģentūras  Atbalsta centrā “Dūja”, Klostera iela 4, 3. stāvs, (Pie ieejas durvīm domofons – zvanīt nr. 35)

Audžuvecāki:

04.10., plkst. 10:00 vadīs sociālā darba speciālistes, Liene Pieča un Gundega Filatova. 

Tēma: “Piepildījums”. Būs gan diskusijas, gan radoša darbošanās.

18.10., plkst. 17.00 vada psihologs Kristīne Putniņa (uz šo grupu lūgums iepriekš pieteikties zvanot 29432323 Kristīne)

19.10., plkst. 17:00 vada psihologs Kristīne Putniņa ( atbalsta grupa notiek Senču ielā4, Rīgā, zāle

25.10., plkst. 10:00 (krievu.val.) vada sociālā darba speciāliste Gundega Filatova vai attīstošais pedagogs Inna Babre

Aizbildņi:

30.10., plkst.10:00 vada sociālā darba speciālists Gundega Filatova

17.10., plkst.10:00 tiks uzsāktas  apmācības aizbildņiem uz adoptētājiem, kurās varēs apgūt dažādas tēmas, kas skar bērna emocionālo pasauli, savstarpējo kontaktu veidošanu, bērna vecumposma vajadzības u.c. tēmas. Pieteikšanās pie sociālās darbinieces Lailas Mazkalniņas tel. 29919596. 

Var pieteikties arī adoptētāji.  

Apmācības paredzētas 7. nodarbībās 1 reizi vienā vai divās nedēļās.. Apmācības notiek ierobežotam cilvēku skaitam, līdz 15 cilvēkiem. Apmācību beigās tiek izsniegts apliecinājums.

Adoptētāji:

05.10., plkst. 17:00, vada psihologs Kristīne Putniņa

 

Ogre 

Brīvības iela 44, Bāriņtiesas zālē, 2.stāvs, tel. 25900733

Kopgrupa (audžuvecāki, aizbildņi un adoptētāji)

10.10., plkst 10;20, vada sociālā darba speciālists Gundega Filatova 

 

Dobele

E. Francmaņa iela 6, zāle, tel. 25900733

Kopgrupa (audžuvecāki, aizbildņi un adoptētāji)

09.10, plkst.14:30,vada sociālā darba speciālists Gundega Filatova 

 

Jelgava

O. Kalpaka iela 16-305, tel nr. 26181875

Audžuģimenes:

24.10, plkst. 14:00, vada psihologs Ligita Ozola

Adoptētāji:

13.10, plkst. 10:00, vada psihologs Ligita Ozola

Aizbildņi:

03.10., plkst.10:00, vada psihologs Ligita Ozola

 

Tiekamies!