Audžuģimeņu apmācības

Uz audžuģimeņu apmācībām nosūta bāriņtiesa. Apmācības tiek organizētas 2 x gadā (pavasarī un rudenī). Apmācību vieta tiek izvēlēta atbilstoši lielākam intresentu skaitam. Līdz šim, tās ir bijušas lielākajās Latvijas pilsētas, kur patstāvīgi tiek nodrošināta satiksme, lai ģimenēm no lauku reģioniem būtu ērtāka nokļūšana līdz apmācību vietai. No 2015. gada jauno audžuģimeņu sagatavošana notiek pēc “Piecu soļu interaktīvās audžuģimeņu apmācību programmas” (kopskaitā 98  stundas).

Lūdzu sekot līdzi informācijai – mājas lapas sadaļā Jaunumi, vai Izglītības centra sadaļā  Skola un ģimene!