par Atbalsta Centru

Aģentūra ir izveidojusi Ģimeņu atbalsta centrus.
Ģimeņu atbalsta centra vadītāja Margita Kalniņa-Laksa, tel. (+ 371) 29833251, margita.kalnina-laksa@gimenescentri.lv

Centra veidošana tika realizēta sekojošos posmos:
1. posms – Atbalsta un konsultatīvās programmas izveidošana audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem Rīgas pilsētā ( no 2012. gada).
Programmas mērķis ir sniegt atbalstu tām ģimenēm, kuras audzina bērnus bez vecāku gādības nodrošinot resursu pieejamību.

Atbalsta programma ietver sekojošus pakalpojumus:

  • Atbalsta grupas,
  • Patronāžas pakalpojumus,
  • Mentoringu,
  • Speciālistu (sociālā darbinieka, psihologa, psihoterapeita, speciālā pegadoga) pakalpojumus,
  • Palīdzību krīzē ģimenes dzīvesvietā,
  • Psiholoģisko izpēti,
  • Izglītojošus seminārus un apmācību programmas,
  • Bērnu pieskatīšanu,
  • Telpu nodrošināšanu tikšanās iespējām ar bērna bioloģisko ģimeni.