Kurzemes reģiona Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centrs “Liepāja”

Kurzemes reģiona Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centrs “Liepāja”

 

IMG-20190108-WA0001

Adrese: Brīvības iela 9, Liepāja, LV-3401
Atbalsta centra informatīvais tālrunis: 62005082
e-pasts: centrsliepaja@agentura.lv
Vadītāja: Guna Krēgere-Medne
Kontaktinformācija: 29110236,guna.kregere-medne@agentura.lv; guna.kregere@inbox.lv

AUDŽUĢIMEŅU, AIZBILDŅU ATBALSTS:

Projekta fonda „OAK” ietvaros tiek nodrošinātas:

 • Psihologa konsultācijas – psihologs, Dace Kaupa, mob.tel.29322651;
 • Asistēšana pie bērna, kurš ievietots audžuģimenē tikšanās reizēm ar bioloģisko ģimeni – soc.darbinieks, ģimenes psihoterapeits apmācībā Guna Krēgere-Medne, mob.tel.29110236;
 • Atbalsta grupa audžuģimenēm un aizbildņiem – psihologs, Ērika Gintere, mob.tel.29144299.

Pakalpojums tiek nodrošināts bez sociālā dienesta nosūtījuma, projekta ietvaros (projekts ir līdz 2016.gada decembrim).

Par pakalpojumu lūgums sazināties ar speciālistiem individuāli, konsultāciju skaits mēnesī ierobežots.

 ĢIMENES ASISTENTU APMĀCĪBA UN PAKALPOJUMA NODROŠINĀŠANA PAŠVALDĪBĀS:

 Pakalpojumu vada Guna Krēgere-Medne, mob.tel 29110236

 Ģimenes asistenta pakalpojums tiek nodrošināts Liepājas pilsētā un Grobiņas novadā. Šobrīd pakalpojumu nodrošina 10 ģimenes asistenti.

 Ģimenes asistents sniedz izglītojošu atbalstu ģimenes dzīvesvietā.

 1. Ģimenēm, kurām ir nepieciešams izglītojošs atbalsts un palīdzība bērnu audzināšanā (10h nedēļā, 6 mēnešu garumā):
 • Asistēšana, atbalsts un palīdzība bērna aprūpes un higiēnas nodrošināšanā.
 • Asistēšana un izglītošana bērna veselības aprūpes nodrošināšanā.
 • Izglītojošs atbalsts izpratnes veidošanai par bērna vispārējo attīstību, vecumposma īpatnībām un vajadzībām.
 • Izglītojošs un emocionāls atbalsts un asistēšana bērnu un vecāku rotaļu organizēšanā.
 • Atbalsta sniegšana un izglītošana mājsaimniecības vadīšanā un budžeta plānošanā.
 • Atbalsta sniegšana un izglītošana brīvā laika plānošanā un cita veida prasmju attīstīšanā.
 • Atbalsts un palīdzība pastāvīgas dzīves prasmju un iemaņu attīstīšanā.
 1. Ģimenēm, kurās vismaz viens no vecākiem ir persona ar garīga rakstura traucējumiem, un kurām ir nepieciešams izglītojošs atbalsts un apmācība sociālo prasmju apgūšanā, bērnu audzināšanā un aprūpē (15h nedēļā, 6 mēnešu garumā):
 • Asistēšana, atbalsts un palīdzība bērna aprūpes un higiēnas nodrošināšanā.
 • Asistēšana un izglītošana bērna veselības aprūpes nodrošināšanā.
 • Izglītojošs atbalsts izpratnes veidošanai par bērna vispārējo attīstību, vecumposma īpatnībām un vajadzībām.
 • Izglītojošs un emocionāls atbalsts un asistēšana bērnu un vecāku rotaļu organizēšanā.
 • Atbalsta sniegšana un izglītošana mājsaimniecības vadīšanā un budžeta plānošanā.
 • Atbalsta sniegšana un izglītošana brīvā laika plānošanā un cita veida prasmju attīstīšanā.
 • Atbalsts pašaprūpes prasmju attīstīšanā un uzlabošanā.
 • Izglītojošs atbalsts vecāku veselības aprūpes jautājumu risināšanā.
 • Atbalsts un palīdzība pastāvīgas dzīves prasmju un iemaņu attīstīšanā.
 • Atbalsts saskarsmē ar fiziskām un juridiskām personām.

Pakalpojums tiek nodrošināts sadarbībā ar konkrētās pašvaldības sociālo dienestu, ar sociālā dienesta nosūtījumu.