Latgales reģiona Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centrs ” Daugavpils”

_MG_9764

2018. gada  maijā darbību ir uzsācis Latgales reģiona ģimeņu atbalsta centrs „ Daugavpils”. Projekts tapis ar Daugavpils pilsētas Domes atbalstu.
Atbalsta centra darbības mērķi ir  profesionāla psihosociāla palīdzība cilvēkiem ar dažādām sociālām problēmām, veicināt ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu attīstību bērniem bez vecāku gādības, tai skaitā sekmējot audžuģimeņu kustību, aktivizēt jauniešu brīvprātīgo darbību iesaistot jauniešus dažādu sociālo projektu un iniciatīvu īstenošanā.
Atbalsta centra programmas sniegs sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, tai skaitā – ģimenes asistenta, krīzes intervences, psihoterapeita un  ģimenes terapijas palīdzību. Plānoti Informatīvie pasākumi un atbalsts ģimenēm, kas gatavas dot pajumti bērnu namos nonākušajiem bērniem. Centra darbība ietvers arī atbalstu vecākiem un bērniem ar uzvedības grūtībām, tāpat arī bērnu vasaras nometnes.

Plašāka informācija pie  Latgales reģiona ģimeņu atbalsta centra Daugavpils”  vadītājas Ineses Upes:  m.29402899
Atbalsta centra informatīvais tālrunis: 62005083, e-pasts: centrsdaugavpils@agentura.lv