Rīgas Ģimeņu atbalsta centrs “Dūja”

Ja esi nolēmis, ka Tava ģimene var  kļūt par mājām kādam, kam to pietrūkst, Sociālā  atbalsta un konsultatīvā programma audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem Tev palīdzēs!

Sociālā atbalsta un konsultatīvā programma tiek sniegta:

 • Audžuģimenēm, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Rīga.
 • Audžuģimenēm, kurās ar Rīgas bāriņtiesas lēmumu ievietoti bērni.
 • Aizbildņiem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Rīga.
 • Adoptētājiem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Rīga.

Pakalpojuma sniedzējs:

Nodibinājums „Sociālo pakalpojumu aģentūra” sadarbībā ar Rīgas Sociālo dienestu un Rīgas bāriņtiesu.

Kā saņemt pakalpojumu:

 • Audžuģimenes var vērsties Rīgas Sociālajā dienestā, Baznīcas ielā 19/23, Rīgā.
 • Aizbildņi un adoptētāji var vērsties Rīgas Sociālā dienesta Teritoriālajos centros.

Pakalpojuma sniegšanas vieta:

Klostera iela 4,
Rīga LV-1050

Atbalsta programma audžuģimenei:

 • Speciālistu (sociālā darbinieka, speciālā pedagoga, psihologa) konsultatīvā palīdzība bērna adaptācijas periodā, adopcijas procesā un attiecību grūtību novēršanā.
 • Atbalsta, pašpalīdzības, audzināšanas prasmju grupas.
 • Patronāžas pakalpojumi (apsekošana dzīvesvietā, problēmsituāciju izpēte).
 • Mentoru ģimeņu pakalpojumi (pieredzējušo audžuģimeņu atbalsts, padomdošana).
 • Psihoterapija un atbalsts krīzes situācijā.
 • Tikšanās organizēšana speciālista klātbūtnē ar bērna bioloģisko ģimeni.
 • Izglītojoši semināri audžuģimeņu kapacitātes stiprināšanai.
 • Audžubērnu pieskatīšana semināru laikā.
 • Psiholoģiskā izpēte.

Atbalsta programma aizbildņiem:

 • Speciālistu (sociālā darbinieka, psihologa) konsultatīvā palīdzība aizbildnim un bērnam piesaistes veidošanai.
 • Atbalsta grupas.
 • Patronāžas pakalpojumi (apsekošana dzīvesvietā, problēmsituāciju izpēte).
 • Psihoterapija un atbalsts krīzes situācijā.
 • Bērnu emocionālās audzināšanas grupas aizbildnim kopā ar bērnu.
 • Atbalsta un informatīvais tālrunis.

Atbalsta programma adoptētājiem:

 • Psihologa pakalpojumi adoptētājiem pirms adopcijas un pēc adopcijas procesā bērna piesaistes veidošanai.
 • Psihologa pakalpojumi bērnam.
 • Atbalsta grupas.
 • Psihoterapija un atbalsts krīzes situācijā.
 • Atbalsta un informatīvais tālrunis.

Papildus informācija:

Rīgas domes Labklājības departaments
Baznīcas iela 19/23,
Rīga LV-1010
bezmaksas informatīvais
tālr. 80005055
Rīgas Sociālais dienests
Baznīcas iela 19/23,
Rīga LV-1010
informatīvais tālr. 67105048
Rīgas bāriņtiesa
Kalēju iela 78,
Rīga LV-1050
informatīvais tālr.67037746
Sociālo pakalpojumu aģentūra
Elizabetes iela 31-5,
Rīga LV – 1010
tālr. 29244182, 25900733

Sociālā atbalsta un konsultatīvās programmas pakalpojumu nodrošina Rīgas dome

Psihologu pakalpojumi, konsultācijas

Atbilstoši Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas iepirkumam, no šā gada 19. janvāra Nodibinājums „Sociālo pakalpojumu aģentūra” visā Latvijas teritorijā bez maksas nodrošina psiholoģiskās palīdzības sniegšanu adoptētājiem, audžuģimenēm, aizbildņiem, viesģimenēm, bērniem un ģimenēm krīzes situācijā.

Lai saņemtu profesionāla psihologa bezmaksas konsultāciju ir nepieciešams  bāriņtiesas, sociālā dienesta vai pašvaldību bērnu tiesību aizsardzības speciālista norīkojums.

Pakalpojums ir pieejams Rīgā, Liepājā, Rēzeknē, Ventspilī, Dobelē, Valmierā, Madonā, Gulbenē, Kandavā, Jēkabpilī un Daugavpilī. Konsultācijas sniedz profesionāli psihologi, ar kuriem noslēgts sadarbības līgums.

Konsultācijas būs pieejamas līdz šā gada 15. decembrim, tās notiks gan latviešu, gan krievu valodā. Interesenti uz konsultācijām varēs ierasties gan individuāli, gan kopā ar savu ģimeni.

Vairāk informācijas par psihologa konsultācijām un pieteikšanās kartību var saņemt pie projekta koordinatora pa tālruni: 29833251 vai piesakoties pie Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Bāriņtiesu un audžuģimeņu departamenta referentiem: Rīgā, Zemgales un Vidzemes reģionos pa tālr. 67359154, Kurzemes reģionā pa tālr. 63429624, Latgales reģionā pa tālr. 65422336.

Psihologi:

Kurzemes reģions

Liepāja Dace Kaupa
Liepāja, Ventas iela 3a,
privātprakses telpās
Tālr.29322651
dace.kaupa@gmail.com
Pirmdienas

Otrdienas Trešdienas

plkst. 9.45 – 17.00
plkst.17.00 – 19.00
plkst. 17.00 – 19.00
Ventspils Antoņina Zēberga
Ventspils , Biedrības ” Nāc līdzi!” telpās Lielais prospekts 18-1
Tālr.29187021
antoninai@inbox.lv
Trešdienas plkst. 12.00 – 19.00
Pārējās dienās un laikos pēc vienošanās
Kandava Dace Giela
Kandavas soc.palīdzības centrā, Jelgavas iela 4a
Tālr.29570896
dacegiela@inbox.lv
Piektdienas plkst. 11.00 – 16.00

Pārējās dienās-pēc vienošanās

Zemgales reģions

Rīga Dace Kaupa
Liepāja, Ventas iela 3a,
privātprakses telpās
Tālr.29322651
dace.kaupa@gmail.com
Piektdienas
Sestdienas
plkst. 11.00 – 19.00
plkst. 10.00 – 19.00
Dobele Inga Āboliņa
Jauniešu iniciatīvu un veselības centrā, Dobele, Brīvības iela 23
Tālr.63725550
inabolina@@inbox.lv
Piektdienas plkst. 09.00 – 16.00 pārējās dienās-pēc vienošanās

Latgales reģions

Rēzekne Olga Timofejeva
Lubānas iela 49, Rēzekne Tālr.26355922 olka13@inbox.lv
Pirmdienas
Piektdienas
plkst. 09.00 – 17.30
plkst. 09.00 – 17.30
Jēkabpils

 

Inita Zarkeviča
Jēkabpils, Dambja iela 10
Biedrības KPK ” TILTS” telpās
Tālr.27040603
inita.zarkevicha@gmail.com
Otrdienas
Ceturtdienas
plkst. 11.00 – 20.00
plkst. 10.00 – 16.00, pārējās dienas pēc vienošanās

Vidzemes reģions

Valmiera Mārīte Nimroda
Valmiera, Lāčplēša ielā 2,
Novada domes ēkā
Tālr.29173657
marite.nimroda@va.lv
Trešdienas plkst. 8.00 – 20.00pārējās dienās-pēc vienošanās
Madona Dace Plotkāne
Madonas nov. Parka iela 4, soc.dienesta telpās
Tālr.26525349
lielmagonas@inbox.lv
Piektdienas
Trešdienas
plkst. 10.00 – 16.00
plkst. 10.00 – 16.00citos laikos un dienās-pēc vienošanās
Gulbene Ruta Abramova
Dīķa iela 1, soc.dienesta telpās
Tālr.26567513
ruta@gulbene.lv
Piektdienas no plkst. 14.00 – 19.00pārējās dienās-pēc vienošanās

 

Veidlapu norīkošanai uz konsultāciju pie psihologa iespējams lejupielādēt no Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas mājas lapas: