Komanda

Komandā sastrādājas dažāda vecuma bērni un jaunieši no Rīgas un citām vietām Latvijā. Mēs lepojamies, ka pie mums visi jūtas kā savējie. Nešķirojam un draudzējamies ar visiem. Uzslavējam par padarīto un izvirzām ar vien jaunus mērķus. Pašlaik radošajā apvienībā darbojās 38 dalībnieki. Pie mums visi ir mīļi gaidīti.