Par mums

2003.gadā Aģentūras paspārnē izveidojās arī Jauniešu radošā apvienība „Opā-Opā”, apvienojot jauniešus ar drosmīgām iecerēm un vajadzību radoši darboties.

„Opā-opā” darbojas atraktīvi, spontāni, interesanti, talantīgi jaunieši, kuri ir ieinteresēti Latvijas nākotnē, ir pilsoniski aktīvi un atvērti jaunu ideju un projektu realizācijai. Arī nosaukums „Opā-opā” (uz augšu!) radies pateicoties vēlmei pilnveidoties un attīstīties par izdomas bagātām un mērķtiecīgam personībām. Kad mazs bērns tiecas augšup, viņš paceļ rokas un saka ,,Opā, opā!”, tāpat kā mēs, nu jau izauguši no šī vecuma, saglabājam sevī gribu un spēku iet uz priekšu un pieņemt izaicinājumus.

2012.gadā Jauniešu radošās apvienības ietvaros darbojas jauniešu teātra studija un jauniešu projektu nodaļa.
Veidojot veiksmīgu komandas darbu, jauniešu radošā apvienība gadu gaitā realizē aizvien apjomīgākus projektus, t. sk. vairākus pasākumus bērnu bāreņu un bērnu ar īpašām vajadzībām atbalstam.