Audžuģimeņu sporta spēles (2008.)

Sadarbībā ar Rīgas bāriņtiesu, profesionālo audžuģimeņu apvienību „Terēze” rīkojām sporta spēles audžuģimenēm Līgatnes novada „Gančauskās”.