Ielu svētki paaudžu kopības stiprināšanā (2010.)

Mēs palīdzējām Aģentūrai organizēt „ Paaudžu svētkus” dienas centrā „ Ābeļzieds” ( 05.10.) veidojot svētku noskaņu ar atraktīvām etīdēm un palīdzot svētku organizatorisko darbu veikšanā.