Integrācijas sporta spēles (2010.)

Sadarbībā ar Ropažu pagasta padomi 10.10. piedalījāmies Sporta svētku organizēšanā Ropažu pagasta iedzīvotājiem un Patvērumu meklētāju izmitināšanas centra “Mucenieki” iemītniekiem (pasākumā  piedalījās ap 150 dalībnieki)