Muzeja nakts ( 2011.)

Muzeja nakts ietvaros 14.maijā uzstājāmies ar Improvizācijas spēlēm (2011.)