Kontakti

Bērnu un jauniešu radošā apvienība ” Opā-Opā” aktīvi darbojās no 2003.-2016. gadam. Apvienības darbības izaugsmes gaitā ir izveidojies Kopienas jauniešu radošais centrs, kura paspārnē no 2016. gada tiek īstenotas saskarsmes, atbalsta un radošās programmas bērniem, pusaudžiem un jauniešiem.

Par Bērnu un jauniešu radošās apvienības ” Opā-Opā” unikālo pieredzes vēsturi un ieguldījumu dažādu sociālo iniciatīvu veidošanā tev pavisam noteikti pastāstīs aktīvie jaunieši, kas dažādos posmos bijuši tās līderi:
Džeina Feldberga, dzeinafeldberga@inbox.lv
Jānis Jaunozols, j.jaunozols@gmail.com
Kārlis Mednieks, karlismednieks@gmail.com
Santa Arāja-Bērziņa, araja.berzina@gmail.com
Pēteris Martukāns, peteris.martukans@gmail.com