Ģimenes krīzes centrs ” Mīlgrāvis” nodrošina rehabilitācijas pakalpojumus no vardarbības cietušām pilngadīgām personām

23. Janvāris, 2018
Ievietoja: Dace Blaževiča

Ģimenes krīzes centrs "Mīlgrāvis"

Ģimenes krīzes centrs „Mīlgrāvis” (adrese – Ezera ielā 21, Rīgā, tālrunis 67398383; 67012515) no vardarbības (fiziskas, seksuālas, ekonomiskas vai emocionālas vardarbības vai fiziskas vai seksuālas vardarbības draudiem, vai vardarbīgas kontroles) cietušām pilngadīgām personām nodrošina cietušo rehabilitācijas pakalpojums.
Pakalpojuma ietvaros tiek nodrošināta dzīvošanu drošā vidē, patvērums, psihoemocionālā palīdzība, sociālais atbalsts.
Cietusī persona tiek motivēta atjaunot vai uzlabot sociālās funkcionēšanas spējas (spējas strādāt, aprūpēt sevi, iekļauties sabiedrībā).
Uzturēšanās laikā tiek nodrošinātas psihologa, sociālā darbinieka un jurista konsultācijas.
Pakalpojums tiek nodrošināts 30 dienas, nepieciešamības gadījumā pakalpojums var tikt pagarināts.
Ja esi cietis, vai zini personu, kura cieš – pārtrauc vardarbību! Neesi vienaldzīgs, nepaliec malā!
Ja nepieciešama palīdzība – zvani vai vērsies sociālajā dienestā.