Centrā strādā šādi speciālisti


Inese Tentere
Inese Tentere
Ģimenes krīzes centra „Mīlgrāvis” vadītāja, Ezera ielā 21, Rīgā

pieņemšanas laiki otrdienās 10.00-17.00 un ceturtdienās 10.00-17.00

Ulla Antona – sociālais darbinieks, Marte Meo trenere, pieņemšanas laiki pirmdienās 9.00-17.00 un trešdienās 9.00-17.00
Nadežda Zeigliša – klīniskais psihologs
Larisa Piļina – sociālais aprūpētājs
Agita Sēja – sociālais aprūpētājs
Laima Vaišļa – sociālais aprūpētājs
Iveta Savicka – sociālais aprūpētājs