Palīdzība no vardarbības cietušām personām

Ģimenes krīzes centrs „Mīlgrāvis” (adrese – Ezera ielā 21, Rīgā, tālrunis 67398383; 67012515) nodrošina sociālās rehabilitācijas pakalpojumu no vardarbības (fiziskas, seksuālas, ekonomiskas vai emocionālas vardarbības vai fiziskas vai seksuālas vardarbības draudiem, vai vardarbīgas kontroles) cietušām pilngadīgām personām.
Pakalpojuma ietvaros tiek nodrošināta dzīvošana drošā vidē, patvērums, psihoemocionālā palīdzība un sociālais atbalsts. Uzturēšanās laikā tiek nodrošinātas psihologa, sociālā darbinieka un jurista konsultācijas.
Cietusī persona tiek motivēta atjaunot vai uzlabot sociālās funkcionēšanas spējas (spējas strādāt, aprūpēt sevi, iekļauties sabiedrībā).
Pakalpojums tiek nodrošināts 30 dienas, nepieciešamības gadījumā pakalpojums var tikt pagarināts.
Ja esi cietis, vai zini personu, kura cieš – pārtrauc vardarbību! Neesi vienaldzīgs, nepaliec malā!