Par mums

Senie grieķi uzskatīja, ka krīze ir grūta, bīstama situācija, izšķiroša pārmaiņa dzīvē. Krīze neatgriezeniski ietekmē cilvēka dzīves uztveri, tāpēc cilvēkam tas vienmēr ir emocionāli smags posms dzīvē, jo:

 • jāiemācās sadzīvot ar realitātes nosacījumiem (jāpieņem notiekošais dzīvē);
 • jāveido dzīves plānus atbilstoši savām jaunajām spējām;
 • jāattīsta tālākdzīvošanas filozofija, saglabājot dzīves vērtības sajūtu.

Ķīniešu valodā jēdzienu „krīze” veido divas zīmes- hieroglifs, kas attēlo vārdu krīze (weiji) sastāv no zīmēm, kuras apzīmē „briesmas” (wei) un „izmaiņu iespējas” (ji) vienlaikus. Ķīniešu valodā jēdziens „krīze” nozīmē briesmas un izdevīgu gadījumu vienlaicīgi.

Nodibinājuma „Sociālo pakalpojumu aģentūra” struktūrvienība – Ģimenes krīzes centrs „Mīlgrāvis” tika izveidots ar Rīgas domes un Bērnu un ģimenes ministrijas atbalstu un darbojas no 2006.gada.
Ģimenes krīzes centrs „Mīlgrāvis”  ir institūcija, kurā tiek sniegta sociāla un psiholoģiska palīdzība krīzes situācijās nonākušām sievietēm, sievietēm ar bērniem. Ģimenes krīzes centra „Mīlgrāvis” mērķis ir veicināt krīzes situācijā nonākušās personas psiholoģiskās un sociālās stabilitātes atgūšanu.

Krīzes centrs „Mīlgrāvis”  ar valsts un pašvaldību finansiālu atbalstu nodrošina diennakts sociālos pakalpojumus:

 • Sievietēm un sievietēm ar bērniem, kuras cietušas no vardarbības (skat.sadaļu – palīdzība no vardarbības cietušām personām).
 • Bez pajumtes palikušām sievietēm ar bērniem.
 • Sievietēm, kurām ir nepieciešama palīdzība prasmju uzlabošanā un atbalsts bērnu aprūpē.
 • Grūtniecēm.

Rīgas pašvaldībā deklarētām sievietēm ar bērniem un grūtniecēm uzturēšanos Krīzes centrā nodrošina Rīgas domes Labklājības departaments.

Diennakts psihosociālās palīdzības ilgums ir līdz 3 mēnešiem, nepieciešamības gadījumā pakalpojumu var pagarināt līdz 6 mēnešiem.

Palīdzības sniegšanas process
Krīzes centrā palīdzība balstīta uz komandas darba principiem – psihologs, psihoterapeits, sociālais darbinieks, sociālais rehabilitētājs,sociālie aprūpētāji. Pildot savu misiju, krīzes centra profesionāļi klientu iesaista sociālā rehabilitācijas procesā – pasākumu kompleksā, kas vērsts uz:

 • vardarbības pārtraukšanu;
 • nevardarbīgas, drošas vides radīšanu;
 • jaunu sociālo prasmju un iemaņu apgūšanu;
 • vardarbības psiholoģisko seku mazināšanu.

Palīdzības process ir balstīts uz sociālā gadījuma vadīšanu, nosakot klientu pamatproblēmu, mērķus un uzdevumus.

Krīzes centra pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

 • Sociālā dienesta nosūtījums unpersonas/ģimenes sociālāssituācijas izvērtējums, ko sastāda Sociālais dienests
 • krīzē esošas personas iesniegums, ja klients ir pats vērsies Krīzes centrā.

Iestājoties jāuzrāda personu apliecinošs dokumets.

Uzņemšana var tikt nodrošināta 24 stundas diennaktī.