Izbraukuma seminārs jaunatnes jomas darbiniekiem

26. Jūlijs, 2019
Ievietoja: Aiga Romāne-Meiere

Kopienas jauniešu radošais centrs

Izbraukuma seminārsSeminārs tiek rīkots, lai dotu iespēju paplašināt pieredzi jaunatnes jomas darbinikiem (NVO pārstāvji, izglītības un sociālā darba institūciju pārstāvji, publiskās pārvaldes pārstāvji), praktiski iejūtoties sociālā riska jaunieša lomā, kā arī paralēli apgūstot jaunas metodes, kas izmantojamas darbā ar sociālā riska jauniešiem, lai veicinātu viņu līdzdalību sociālajos procesos.

Aktivitāšu īstenošanā tiks iesaistīti sociālā riska jaunieši, refleksijās jauniešiem regulāri tiks dota iespēja paust savu viedokli.

Izbraukuma seminārs notiks 2.-4. augustam. Pieteikšanās aromane@inbox.lv, 29728401 (Aiga Romāne-Meiere). Aktivitāte tiek īstenota projekta “Līdzdalības iespējas sociālajam riskam pakļautajiem jauniešiem ” ietvaros. Projektu finansē Latvijas valsts budžeta finansēta programma “NVO fonds”.