Izglītības centrs

Mēs piedāvājam

Interešu izglītības programmas un radošās darbnīcas;

Korporatīvās mācības;

Psiholoģija, personības attīstība;

Apmācības pašvaldību sociālajiem darbiniekiem

Izglītības Centrs piedāvā 38 aktuālas apmācību tēmas pašvaldību sociālajiem darbiniekiem un speciālistiem, kuri vēlas pilnveidot savas prasmes sociālajā darbā.

Apmācības tek organizētas iepirkuma “Par tiesībām sniegt pašvaldību sociālo dienestu un citu pašvaldības izveidoto sociālo pakalpojumu sniedzēju sociālā darba speciālistu profesionālās kompetences pilnveides (apmācības) pakalpojumu” ietvaros.

Sociālo Pakalpojumu Aģentūrai ir pieredze interaktīvu apmācību organizēšanā un tai ir augsts novērtējums no apmācību dalībnieku puses.

Apmācības tiek rīkotas Sociālo Pakalpojumu Aģentūras telpās Rīgā, Elizabetes ielā 31-5, taču ir iespēja vienoties  par apmācību vietu arī ārpus Rīgas.

Katrai tēmai ir iespēja izvēlēties apmācību stundu skaitu – 8, 16 vai 24 stundas.

Apmācības vada profesionāli un kompetenti lektori : Karlis Viša, Ieva Lāss, Inese Stankus-Viša, Evija Apine, Aivita Roze, Guna Krēgere-Medne, Irina Šķupele, Māris Grāvis, Dace Blaževica un Jurita Smiltiņa.

Izglītības Centrs piedāvā sekojošas tēmas:

 1. “Profesionālās kompetences pilnveide laika menedžmenta sociālā darba speciālistu praksē”​
 2. “Emocionālās inteliģences attīstīšana un paškontroles nozīme sociālā darba speciālistu praksē”​
 3. “Profesionālās kompetences pilnveide​ stresa darbavietā pārvarēšanā un prevencē, profesionālās izdegšanas mazināšana sociālā darba speciālistu praksē​”
 4. “Profesionālās kompetences pilnveide krīzes intervencē sociālā darba praksē”
 5. “Profesionālās kompetences pilnveide​ sociālā gadījuma vadīšanā sociālā darba praksē​”​
 6. “Profesionālās kompetences pilnveide​ grupu organizēšanā un vadīšanā sociālā darba praksē, t.sk., grupu vadīšanas teorētiskie pamati un prakse​”​
 7. “Profesionālās kompetences pilnveide sociālā darba speciālistiem darbā ar manipulatīviem, agresīviem klientiem”​
 8. “Profesionālās kompetences pilnveide​ intervēšanas, t.sk., motivējošās intervēšanas izmantošanā sociālā darba praksē”​
 9. “Profesionālās kompetences pilnveide​ konsultēšanas tehniku izmantošanā sociālā darba praksē​”

11, Saskarsmes prasmju treniņš: jautājuma tehnikas izmantošana sociālā darba speciālistu praksē”

 1. “Profesionālās kompetences pilnveide konflikta risināšanā sociālā darba speciālistu praksē”
 2. “Psihosociālā darba metodes”
 3. “Kognitīvi biheiviorālā pieeja sociālā darba praksē”
 4. “Uz klientu/personu orientētā pieeja sociālā darba praksē”
 5. “Naratīvā pieeja jeb stāstījuma terapija sociālā darba praksē”
 6. “Spēka perspektīva sociālā darba praksē”
 7. “Sadarbības attiecību veidošana sociālā darba praksē”
 8. “Profesionālās kompetences pilnveide sociālā darba praksē ar ģimenēm, kurās ir bērni (riska novērtēšana, konstatētas grūtības nodrošināt pienācīgu bērna aprūpi​, aizgādības tiesību pārtraukšana, atņemšana; bērna atgriešanās bioloģiskajā ģimenē, jaunieši pēc ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma saņemšanas)”
 9. “Profesionālās kompetences pilnveide sociālā darba praksē ar jauktām (pēc tautības) ģimenēm, kurās ir atšķirīga uztvere par bērnu audzināšanu, lomām ģimenē, izglītību un ​nodarbinātību”​
 10. “Profesionālās kompetences pilnveide sociālā darba praksē ar romiem, vēršot uzmanību uz bērniem un pirmspensijas vecuma personām ar zemu izglītības līmeni”
 11. “Profesionālās kompetences pilnveide sociālā darba praksē ar ģimenēm, kurās viens vai abi vecāki izbraukuši uz ārvalstīm”
 12. “Profesionālās kompetences pilnveide sociālā darba speciālistiem darbā ar ilgstošajiem bezdarbniekiem”
 13. “Saskarsmes prasmju pilnveide sociālajā darbā ar senioriem”
 14. “Profesionālās kompetences pilnveide sociālā darba praksē ar pusaudžiem un jauniešiem ar deviantu uzvedību, ar nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem, t.sk., uzvedības korekcijas plāna izstrādē”
 15. “Profesionālās kompetences pilnveide sociālā darba praksē ar no ieslodzījuma vietām atbrīvotām personām”
 16. Profesionālās kompetences pilnveide sociālā darba praksē ar vardarbībā cietušām personām”
 17. “Profesionālās kompetences pilnveide sociālā darba praksē ar vardarbīgām personām, t.sk., ar personām , kuras izcietušas sodu par seksuālu, fizisku un emocionālu vardarbību”​
 18. “Profesionālās kompetences pilnveide sociālā darba praksē ar atkarīgām un līdzatkarīgām personām”
 19. “Profesionālās kompetences pilnveide sociālā darba speciālistiem darbā ar personām, kurām ir personības u.c. psihiski traucējumi”
 20. “Profesionālās kompetences pilnveide sociālā darba speciālistiem darbā ar personām ar garīga rakstura traucējumiem (psihiskas saslimšanas un garīgās attīstības traucējumi)”
 21. “Profesionālās kompetences pilnveide sociālā darba speciālistiem darbā ar insultu pārcietušām personām”
 22. “Profesionālās kompetences pilnveide sociālā darba speciālistiem darbā ar bēgļiem un patvēruma meklētājiem”
 23. “Profesionālās kompetences pilnveide sociālā darba speciālistiem starpkultūru komunikācijā, t.sk., ar trešo valstu valstspiederīgajiem”
 24. “Saskarsmes prasmju ar senioriem pilnveide institūcijā sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas procesā, t.sk., adaptācijas procesa uzlabošanai, paliatīvajā aprūpē u.c.”

 

Kontaktinformācija:

Madara Komarovska

Sociālo Pakalpojumu Aģentūra

Izglītības Centra

Izglītības projektu koordinatore

Tālrunis: 67324505, 26145136

E-pasts:  spaapmacibas@gmail.com

 

Profesionālās pilnveides kursi

Stresa vadība profesionālās izdegšanas profilaksei

Aicinām: sociālā darba speciālisti, aprūpētāji, mediķi, kā arī bāriņtiesu, probācijas darbinieki, pedagogi un policisti
Norises vieta: piedāvājam izbraukuma semināru ārpus Rīgas Jums ērtā laikā un vietā.
Detalizētāku informāciju par semināra mērķi, programmas saturu, metodēm un ieguvumiem, semināra vadītāju un samaksu u.c. skatīt šeit.

 

Stresa menedžments

Aicinām: visus, kuru darbs saistīts ar paaugstināta stresa iespējamību.
Norises vieta:  piedāvājam izbraukuma semināru ārpus Rīgas
Jums ērtā laikā un vietā.
Detalizētāku informāciju par semināra mērķi, programmas saturu, metodēm un ieguvumiem, semināra lektori un samaksu u.c. skatīt šeit.

 

Darbs ar gerontoloģiska vecuma klientiem

Aicinām: sociālos darbiniekus, sociālas aprūpes darbiniekus.
Norises vieta: piedāvājam izbraukuma semināru ārpus Rīgas Jums ērtā laikā un vietā.

Semināri novados: mēs braucam pie jums!

Seminārus/apmācības varam organizēt jebkurā Latvijas pilsētā vai novadā – Jums  piemērotā laikā.
Ja aktualitātēs neatradāt Jūsu interesēm, vajadzībām atbilstošu tematikas  semināru – piedāvājam pēc Jūsu pasūtījuma tos izstrādāt.

Dalībnieki saņem „Sociālo pakalpojumu aģentūras” Izglītības centra izdotu apliecību.
Rakstiet: spaizglitiba@gmail.com
Zvaniet: 27584992
Visi apmācību piedāvājumi sadaļā Semināri, apmācības, kursi!

Kontakti un rekvizīti

Adrese: Elizabetes iela 31-5, Rīga
E-pasts: spaizglitiba@gmail.com

Rekvizīti:

Nodibinājums „Sociālo Pakalpojumu Aģentūra”
Izglītības Centrs
Reģ. Nr.40008074506
Juridiskā adrese: Elizabetes iela 31 -5, Rīga, LV- 1010
Konts: LV77HABA0551030532291 , AS Swedbank, HABALV22

Skatīt google maps:
https://goo.gl/maps/t12iW


Jurita Smiltiņa
Jurita Smiltiņa
Izglītības centra vadītāja

Vakances

Semināru, apmācību vadītāji, treneri:

Ja

 • Tev ir vēlēšanās un prasmes nodot savas zināšanas citiem;
 • Tu esi kreaktīva, radoša, pozitīvi domājoša personība un zinošs speciālists savā jomā;
 • savā darbā izmanto pieredzes izglītības principus, interaktīvas metodes

Raksti un sūti mums savu CV uz e-pastu spaizglitiba@gmail.com Mēs ar Tevi sazināsimies.


Ziņas

Meistarklase speciālistiem KRĪZES INTERVENCĒ

7. Februāris, 2018

Aicinām speciālistus (psihologus, sociālos darbiniekus, policijas darbiniekus, juristus u.c.) pieteikties praktiskajām apmācībām krīzes intervencē. Meistarklase vērsta uz praktisko iemaņu trenēšanu caur lomu spēlēm un supervīzijām. Apmācību noslēgumā speciālists ir guvis vispusīgas teorētiskās zināšanas un praktisko pieredzi krīzes intervences pielietošanā praksē. Meistarklasi vada Mg.Psych. N.Morozova, Klīniskā psiholoģe, krīzes intervences speciāliste un EMDR terapeite. Ikdienā strādā ar […]

Seminārs “Līdzatkarība – atkarība no destruktīvām attiecībām”

7. Februāris, 2018

Aicinām speciālistus (sociālos darbiniekus, psihologus, psihoterapeitus, veselības aprūpes speciālistus u.c.) un citus interesentus  2018.gada 21.martā 10.00-16.00 uz semināru par līdzatkarību, kuru vadīs narkoloģe Dr.Ināra Vārpa. Seminārā tiks runāts par līdzatkarības attīstības etapiem, destruktīvās domāšanas atpazīšanu, atveseļošanās iespējām,darbu ar ģimeni, kurā ir atkarīgs cilvēks u.c. jautājumiem. Pieteikšanās: projektispa@gmail.com Semināra noslēgumā dalībnieki saņems Izglītības centra apliecības par 8 […]

Seminārs “Kognitīvās neirozinātnes pamati: kāpēc mēs esam tik atšķirīgi un kā labāk dzīvot ar un starp cilvēkiem”

7. Februāris, 2018

2018.gada 27.februārī esiet laipni aicināti uz pēdējā laika aktualitāti – semināru “Kognitīvās neirozinātnes pamati – kāpēc mēs esam tik atšķirīgi un kā labāk dzīvot ar un starp cilvēkiem”. Semināra lektore Dr.Sandra Vestermane – neiroloģe, kura strādā pie zinātniskā darba neirobioloģijas jomā. Seminārā tiks runāts par to,ka kognitīvā neirozinātne meklē prāta darbības skaidrojumu smadzeņu šūnās notiekošajos […]

Seminārs sociālajiem darbiniekiem par darbu ar sociālo gadījumu

6. Novembris, 2017

SPA Izglītības centrs aicina uz semināru  “4 soļi – soli pa solim!” –  Sociālā darba ar gadījumu procesa etapi: izaicinājumi un risinājumi (16 ak.st.) Semināra pirmā diena plānota 21.11., bet otrā diena – 12.12. 10.00-16.00. Semināru vadīs Mg. sociālajā darbā Ieva Lāss, kurai ir vairāk nekā 20 gadu darba pieredze sociālajā darbā ar gadījumu; sociālo darbinieku biedrības dibinātāja, kā arī grāmatas “Par […]

Seminārs plašam interesentu lokam “MELI”

13. Oktobris, 2017

Laipni aicināti 31.oktobrī 10.00-16.30 uz semināru, kurā būs iespēja pašiem melot un atpazīt citus melojam. Seminārā tiks apskatītas sekojošas tēmas: Kādēļ cilvēki melo un kas ir meli? Melu daudzveidīgie motīvi: Meli kā aizsardzības mehānismi; Meli kā pretestības; Trikstera un Dionisa meli; Meli dažādos vecumposmos; Meli kā iemācītā uzvedība; Meli kā manipulācijas sastāvdaļa. Semināru vada: Ieva […]