JaunumiProjekts “Proti un Dari”

8. Maijs, 2019

  Tiek turpināts projekts “Proti un Dari”, kura ietvaros tiek sniegts atbalsts jauniešiem vecumā no 15. līdz 19. gadiem, ja jaunietis nemācās, nestrādā un nav reģistrējies kā bezdarbnieks. Projekta ietvaros katram jaunietim tiek izstrādāts individuāls plāns. Atbilstoši jaunieša vajadzībām un iespējām, tiek plānotas aktivitātes, kas vērstas uz iesaistīšanos nodarbinātībā vai izglītības iegūšanā – karjeras konsultanta […]

Praktisks ielu jaunatnes darbs Rīgas pilsētas apkaimēs

8. Maijs, 2019

Sociālo pakalpojumu aģentūra kopš 2019. gada februāra piedalās projekta “Praktisks ielu jaunatnes darbs Rīgas pilsētas apkaimēs” īstenošanā, realizējot aktivitātes pilsētas centra teritorijā. Projekta mērķis ir ieviest praksē Rīgas pašvaldībā izstrādāto mobilā jaunatnes darba modeli, pilnveidojot jaunatnes darbinieku profesionālās kompetences – praktiskās iemaņas darbam ar ielu jauniešiem pilsētas apkaimēs. Projekta galvenās aktivitātes: veikt praktisku ielu jaunatnes […]

DARI -domā, audz, rīkojies, iedvesmo!

30. Aprīlis, 2019

Projekta “DARI – domā, audz, rīkojies, iedvesmo!” mērķis ir priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas jauniešu motivēšana un iesaistīšana aktivitātēs ārpus formālās izglītības, kas vērstas uz personības potenciāla attīstīšanu. Galvenās aktivitātes: 1) Projekta uzsākšanas pasākums, 2) Reziliences (saskarsmes veicināšanas) nodarbības, 3) Izbraukumu darbnīcas, 4) Motivācijas izbraukuma treniņš (3 dienas), 5) Projekta noslēguma pasākums. Projekta mērķa grupa ir […]

Atbalsta grupas aprīlī

10. Aprīlis, 2019

Rīgas reģiona Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centrs „Dūja” Atbalsta grupas 2019.gada APRĪLIS Vieta   Grupas Grupas vadītājs tālrunis Pieaicinātais speciālists Dienas Laiki Vietas Rīga 1. Audžuģimenes Jurita Smiltiņa 2758499   – 04.04.2019. 10.00 Elizabetes 31-9, Rīga, Atbalsta centrs „Dūja” 2. Audžuģimenes     Jurita Smiltiņa 27584992   –   14.04.2019.   11.00 Elizabetes 31-9, Rīga, Atbalsta […]

Seminārs “Profesionālās izdegšanas profilakse un pašpalīdzība”

17. Marts, 2019

Laipni aicināti 21.martā, no 11:00-17:00, “Radošo iniciatīvu centrā”, Rīgā, Elizabetes ielā 31, pagalma ēkā, 3.st. uz semināru “Profesionālās izdegšanas profilakse un pašpalīdzība”. Semināru vadīs: NATĀLIJA MOROZOVA – klīniskā psiholoģe, krīzes intervences speciāliste un EMDR terapeite,  kurai ir ilgstoša darba pieredze ar cilvēkiem akūtās krīzes situācijās, suicidāliem klientiem, vardarbīgiem un antisociāliem klientiem, klientiem ar neirotiskiem un personības traucējumiem. Pieteikties pa e-pastu: izglitibascentrs@agentura.lv