JaunumiLīdzdalības iespējas sociālajam riskam pakļautajiem jauniešiem

11. Novembris, 2019

Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “NVO fonds” projekta “Līdzdalības iespējas sociālajam riskam pakļautajiem” ietvaros tika veikts jauniešu īstenots pētījums par izaicinājumiem un iespējām ar kurām sastopas jaunieši dažādās sociālās vidēs. Pētījuma metodoloģijas izstrādē un vienaudžu uzrunāšanā tika iesaistīti paši jaunieši, kas ļāva apgūt jaunas saskarsmes, kritiskās domāšanas un aktīvas līdzdalības prasmes. Kopumā tika aptaujāti 350 […]

Konference

24. Septembris, 2019

Sociālo pakalpojumu aģentūra 13.09.2019. Forumcinema rīkoja konferenci “Atrodi sevī Dzīvesspēka resursu” . Konference bija gan par darbinieka dzīvesspēka atrašanu, gan par atbalstu jaunietim, atrodot viņa dzīvesspēku, neskatoties uz piedzīvotajām grūtībām. Nodibinājums “Sociālo pakalpojumu aģentūra” jau vairāk nekā 10 gadus sniedz atbalstu jauniešiem, kas piedzīvojuši dažādas grūtības. Ir uzkrāta pieredze, izveidojies redzējums par iespējām darbā ar […]

Seminārs “Saskarsme un bērna attīstība pirmspusaudža un pusaudža vecumposmā”

13. Augusts, 2019

Seminārs notiks 2019.gada 20.augustā plkst.10.00. Rīgas reģiona ģimeņu atbalsta centrā “Dūja” Vecumposma psiholoģiskais un fizioloģiskais raksturojums. Attīstības psiholoģiskie uzdevumi. Smadzeņu un nervu sistēmas neirobioloģija. Uzvedības problēmas (manipulācija, melošana, klaiņošana, rupjība u.c.) un risinajumi. Lektore  – Jurita Smiltiņa (mg.psych.,  doktora grāda pretendente, praktizejoša psiholoģe, sertificēta smilšu spēļu terapeite)  Pēc apmācībām tiks izsniegta apliecība Aizbildņiem un audžuģimenēm, […]

Atbalsta grupas augustā

13. Augusts, 2019

Vieta   Grupas Grupas vadītājstālrunis Pieaicinātais speciālists Dienas Laiki Vietas 1. Aizbildņi Inna Babre26221184   – 14.08.19. 10.00  Elizabetes iela 31-9, Rīga,Atbalsta centrs „Dūja” 2. Audžuģimenes Inna Babre26221184   – 29.08.19. 10.00 Elizabetes iela 31-9, Rīga,Atbalsta centrs „Dūja” RĪGA 3. Audžugimenes Jurita Smiltiņa27584992   Dace LorneteMontesori pedagogs 11.08.19. 10.00 Elizabetes iela 31-9, Rīga,Atbalsta centrs „Dūja” […]

Noslēdzies projekts “DARI – domā, audz, rīkojies, iedvesmo!”

30. Jūlijs, 2019

Jūlija beigās ir noslēdzies projekts “DARI – domā, audz, rīkojies, iedvesmo!”. Projekta mērķis bija priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas jauniešu motivēšana un iesaistīšana aktivitātēs ārpus formālās izglītības, kas vērstas uz personības potenciāla attīstīšanu. Galvenās projekta aktivitātes:1)Projekta uzsākšanas pasākums, 2)Reziliences (saskarsmes veicināšanas) nodarbības, 3)Izbraukumu darbnīcas, 4)Motivācijas izbraukuma treniņš, 5)Projekta noslēguma pasākums. Projektā tika iesaistīti arī  tie jaunieši, uz […]