JaunumiIzbraukuma seminārs jaunatnes jomas darbiniekiem

26. Jūlijs, 2019

Seminārs tiek rīkots, lai dotu iespēju paplašināt pieredzi jaunatnes jomas darbinikiem (NVO pārstāvji, izglītības un sociālā darba institūciju pārstāvji, publiskās pārvaldes pārstāvji), praktiski iejūtoties sociālā riska jaunieša lomā, kā arī paralēli apgūstot jaunas metodes, kas izmantojamas darbā ar sociālā riska jauniešiem, lai veicinātu viņu līdzdalību sociālajos procesos. Aktivitāšu īstenošanā tiks iesaistīti sociālā riska jaunieši, refleksijās […]

Līdzdalības iespējas sociālajam riskam pakļautajiem jauniešiem

26. Jūlijs, 2019

 2019.gadā Aģentūra īsteno programmas “NVO fonds” atbalstītu projektu “Līdzdalības iespējas sociālajam riskam pakļautajiem jauniešiem“. Balstoties uz identificētajām vajadzībām dažādām mērķa grupām Aģentūra attīsta  inovatīvus sociālos pakalpojumus un iztrādā projektus dažādām sociālās atstumtības riskam pakļautām mērķa grupām – ģimenēm krīzes situācijās, bērniem un jauniešiem ārpusģimeņu aprūpē, sociālā riska jauniešiem u.c. Projekta mērķis ir  stiprināt Nodibinājuma “Sociālo pakalpojumu […]

Bezmaksas mākslas terapija grupā no vardarbības cietušām sievietēm Ģimenes Krīzes centrā “Mīlgrāvis”

22. Jūlijs, 2019

Rīgas Stradiņa universitātes vizuāli plastiskās mākslas terapijas studente sava pētījuma ietvaros piedāvā 10 bezmaksas sesijas no vardarbības cietušām sievietēm pašvērtējuma un emociju regulācijas prasmju paaugstināšanai. Mākslas terapija ir cilvēka emociju, pārdzīvojumu, domu atspoguļošana mākslas formā. Māksla attīsta radošumu, harmonizē, ļauj ieraudzīt resursus un jaunas iespējas personīgajā izaugsmē. Iepriekšēja pieredze vai prasmes vizuāli plastiskajā mākslā nav […]

DARI3 pirmā līmeņa noslēgums

16. Jūnijs, 2019

  Ir noslēdzies jauniešu saskarsmes veicināšanas un uzvedības korekcijas programmas DARI3 pirmais līmenis. Pirmais līmenis tradicionāli beidzas ar laivu braucienu, kurā aicinam piedalīties arī dalībnieku ģimenes. Šajā gadā noslēguma brauciens tika papildināts ar divu dienu garu piedzīvojumu kopā ar mentoru. Uz laivošanas bāzes vietu pie Ainažiem dalībnieki devās gan stopējot, gan braucot ar divritēniem, gan […]

Projekts “Proti un Dari”

8. Maijs, 2019

  Tiek turpināts projekts “Proti un Dari”, kura ietvaros tiek sniegts atbalsts jauniešiem vecumā no 15. līdz 19. gadiem, ja jaunietis nemācās, nestrādā un nav reģistrējies kā bezdarbnieks. Projekta ietvaros katram jaunietim tiek izstrādāts individuāls plāns. Atbilstoši jaunieša vajadzībām un iespējām, tiek plānotas aktivitātes, kas vērstas uz iesaistīšanos nodarbinātībā vai izglītības iegūšanā – karjeras konsultanta […]