Kontakti

Nodibinājums “Sociālo Pakalpojumu Aģentūra”
Juridiskā adrese: Elizabetes iela 31-5, Rīga, LV-1010
www.krize.lv; www.spa-nvo.lv
e-pasts: spa@agentura.lvSPAgentura@gmail.com
tālrunis: (+ 371) 67324505, (+ 371) 29244182

Rekvizīti:
Nodibinājums „Sociālo Pakalpojumu Aģentūra”
Reģ. nr.40008074506,
Juridiskā adrese: Elizabetes iela 31-5, Rīga, LV- 1010,
Konts: LV86HABA0551004699283 (norēķinu konts)

Valdes priekšsēdētāja: Dace Blaževiča, (+ 371) 29244182, e-pasts: dace.blazevica@agentura.lv
Valdes locekle: Daiga Rutka, (+ 371) 26305975, e-pasts: daiga.rutka@agentura.lv
Valdes locekle:Džeina Feldberga, ( +371) 28203577, e-pasts: dzeina.feldberga@agentura.lv

Struktūrvienību un programmu vadītāji


Dace Blaževiča
Dace Blaževiča
Nodibinājuma " Sociālo pakalpojumu aģentūra" vadītāja, Elizabetes iela 31-5, Rīga

Evija Rācene
Evija Rācene
Izglītības centra vadītāja, Elizabetes iela 31, Rīga

Inese Tentere
Inese Tentere
Ģimenes krīzes centra „Mīlgrāvis” vadītāja, Ezera ielā 21, Rīgā, Saziņai: Inese.tentere@agentura.lv, gimenes@krize.lv, milgravis@agentura.lv

Margita Kalniņa – Laksa
Margita Kalniņa – Laksa
Ģimeņu atbalsta centra direktore, Klostera iela 4, Rīga Saziņai: margita.kalnina-laksa@agentura.lv, spa@agentura.lv

Ulla Antona
Ulla Antona
Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centra “Dūja” vadītāja Klostera iela 4, Rīga, LV-1050 Saziņai: ulla.antona@agentura.lv, centrsduja@agentura.lv

Guna Krēgere-Medne
Guna Krēgere-Medne
Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centra “Liepāja” vadītāja Brīvības iela 9, Liepāja, LV-3401 Saziņai: guna.kregere-medne@agentura.lv, centrsliepaja@agentura.lv

Inese Upe
Inese Upe
Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centra “Daugavpils” vadītāja Ventspils iela 22, Daugavpils, LV-5404 Saziņai: inese.upe@agentura.lv, centrsdaugavpils@agentura.lv

Ārija Martukāne
Ārija Martukāne
Apvienoto reģionu ģimeņu atbalsta centra ”Terēze” vadītāja Pils iela 11, Tukums, LV-3101 Saziņai: arija.martukane@agentura.lv; centrstereze@agentura.lv

Viktors Ņikiforovs
Viktors Ņikiforovs
Vidzemes reģiona ģimeņu atbalsta centra ”Smiltene” vadītājs Galdnieku iela 10B, Smiltene, LV-4729 Saziņai: viktors.nikiforovs@agentura.lv, centrssmiltene@agentura.lv

Aiga Romāne-Meiere
Aiga Romāne-Meiere
Bērnu, pusaudžu un jauniešu projektu vadītāja Elizabetes iela 31-13, Rīga

Zane Kronberga
Agrīnās intervences programmas bērniem ar garīgās attīstības un uzvedības traucējumiem un viņu ģimenēm koordinatore, Biedrība „Latvijas autisma centrs” , Brīvības iela 197 a, Rīga, LV-1001