Noslēdzies programmas DARI3 pirmais līmenis

64344223_2288634871228365_5481660776995356672_oIr noslēdzies jauniešu saskarsmes veicināšanas un uzvedības korekcijas programmas DARI3 pirmais līmenis.

Pirmais līmenis tradicionāli beidzas ar laivu braucienu, kurā aicinam piedalīties arī dalībnieku ģimenes. Šajā gadā noslēguma brauciens tika papildināts ar divu dienu garu piedzīvojumu kopā ar mentoru. Uz laivošanas bāzes vietu pie Ainažiem dalībnieki devās gan stopējot, gan braucot ar divritēniem, gan arī dodoties pārgājienā gar jūru.

Programmā DARI katru gadu rudenī  tiek uzņemti 15 Rīgas pilsētas jaunieši. Kritēriji, lai jaunieti uzņemtu programmā: 1) Skolas kavējumu epizodes un mācību motivācijas trūkums (nepilda mājas darbus, vājas sekmes (periodiska nesekmība vai neattestēti mācību priekšmeti); 2) Saskarsmes grūtības ar vienaudžiem un/vai autoritātēm (strīdi un/vai kautiņi ar klasesbiedriem, rupja un/vai izaicinoša izturēšanās); 3) Emocināla labilitāte (vāja paškontrole, spējas emocionālas reakcijas, impulsīva rīcība, emociju izreaģēšana darbībā); 4) Emocionālas vai fiziskas vardarbības pieredze;  5) Pazemināta motivācija (nav stabilu interešu un mērķu, despresija, suicidālas domas); 6)Pusaudzis vai viņa ģimene ir Sociālā dienesta un/vai pašvaldības policijas redzeslokā, pusaudzim var būt administratīvo pārkāpumu epizodes; 7)Uzvedības traucējumi; 8) Atkarību izraisošu vielu lietošanas un klaiņošanas epizodes.

Programmas pirmais līmenis tiek īstenots 8 mēnešu laikā. Jaunietim un viņa atbalsta personai tiek nodrošinātas sekojošas aktivitates:

 • Psihologa konsultācijas (Arsenijs Pavlovsky)
 • Sociālo darbinieku konsultācijas (Baiba Ozere, Aiga Romāne-Meiere)
 • Individuāls mentoru atbalsts (Artis Freimanis, Kārlis Mednieks, Roberts Blaževičs, Sarmīte Baumane, Baiba Ozere, Jānis Blaževičs, Edgars Blaževičs)
 • Grupu nodarbības jauniešiem;
 • Rodošās pašizpausmes aktivitātes (Beāte Bērziņa, Sindija Meluškāne)
 • Grupu nodarbības jauniešiem kopā ar vecakiem (Arsenijs Pavlovsky, Aiga Romāne- Meiere, Baiba Ozere)
 • Izbraukuma darbnīcas (Artis Freimanis/Roberts Blaževičs)
 • Ekskursijas kopā ar vecākiem;
 • Nometnes;
 • Projektu īstenošana, karjeras dienas, noslēguma laivu brauciens u.tt;
 • Iespējama arī citu speciālistu piesaiste.

Desmit no 15 jauniešiem augustā turpinās programmas otro līmeni, taču jau septembrī tiek uzņemta arī jauna grupa. Lai nokļūtu programmā nepieciešama sākotnējā tikšanās, lai savstarpēji iepazītos un  sociālā dienesta nosūtījums.

Sīkāka informācija par programmu un iespējām satikt programmas darbiniekus  29244182 (Dace Blaževiča, programmas vadītaja) vai 29728401 (Aiga Romāne-Meiere, programmas sociālais darbinieks)