Līdzdalības iespējas sociālajam riskam pakļautajiem jauniešiem

11. Novembris, 2019
Ievietoja: Aiga Romāne-Meiere

Ziņa

Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “NVO fonds” projekta “Līdzdalības iespējas sociālajam riskam pakļautajiem” ietvaros tika veikts jauniešu īstenots pētījums par izaicinājumiem un iespējām ar kurām sastopas jaunieši dažādās sociālās vidēs. Pētījuma metodoloģijas izstrādē un vienaudžu uzrunāšanā tika iesaistīti paši jaunieši, kas ļāva apgūt jaunas saskarsmes, kritiskās domāšanas un aktīvas līdzdalības prasmes.

you-are-somebodyKopumā tika aptaujāti 350 jaunieši, kas atbilst vismaz vienam no sociālā riska kritērijiem- atrodas ārpusģimenes aprūpē, ir mācību grūtības, atrodas sociālās korekcijas programmā, atrodas bērnunamā, atkarības, klaiņošana, jaunieši. Tika izveidotas 2 veidu anketas: elektroniskā anketa portālā www.visidati.lv un papīra formāta anketa. Anketas tika izplatītas:

  • sociālajos portālos Facebook un Instagram;
  • jauniešu pētījuma grupa izplatīja anketu savā draugu un paziņu vidū, tajā skaitā arī ielu jauniešu vidū;
  • nodibinājuma „Sociālo pakalpojumu aģentūra” organizētajās nometnēs, kurās dalībnieki bija audžuģimenēs, adopcijā un aizbildniecībā esošie jaunieši;
  • internātskolās;
  • bērnu un jauniešu centros (bērnunams);
  • projekta „PROTI UN DARI” ietvaros.

Aptaujā piedalījās 350 respondenti vecumā no 12 līdz 18 gadiem, bet vidējais vecums bija –  14,4 gadi. No visiem respondentiem, 200 bija sievietes, bet 150 bija vīrieši. Pētījumā piedalījās respondenti no 16 Latvijas novadiem, aptveros Kurzemi (Kandavas novads, Liepājas novads, Ventspils novads, Talsu novads), Zemgali (Tukuma novads, Jelgavas novads, Bauskas novads, Jēkabpils novads), Vidzemi (Jūrmalas novads, Rīgas novads, Limbažu novads, Ogres novads, Valmieras novads, Cēsu novads), Latgali (Daugavpils novads, Rēzeknes novads). Visvairāk respondentu bija no Rīgas novada – 150, no Tukuma novada 42– un no Rēzeknes novada- 24.

Jauniešu redzējums par pieaugušo pasauli  ir pieejamas  pievienotajā materiālā  – 

Viens no secinājumiem – 81% jauniešu ģimeni ir novērtējuši kā ļoti svarīgu. Katram jaunietim ir savs stāsts par attiecībām ar ģimeni:„Ģimene ikvienam cilvēkam ir svarīga. Mana ģimene ir mana māsa ar bērnu. Par savu tēvu neko nezinu. Mamma ir atkarīga no alkohola un dzīvo citur, bet par mani nerūpejas. Ar māsu bieži strīdamies, bet es viņu tikutā mīlu. Mājās es varu būt pati.”