Līdzdalības iespējas sociālajam riskam pakļautajiem jauniešiem

26. Jūlijs, 2019
Ievietoja: Aiga Romāne-Meiere

Kopienas jauniešu radošais centrs

64899183_2602234533155017_2675901488835854336_o 2019.gadā Aģentūra īsteno programmas “NVO fonds” atbalstītu projektu “Līdzdalības iespējas sociālajam riskam pakļautajiem jauniešiem“. Balstoties uz identificētajām vajadzībām dažādām mērķa grupām Aģentūra attīsta  inovatīvus sociālos pakalpojumus un iztrādā projektus dažādām sociālās atstumtības riskam pakļautām mērķa grupām – ģimenēm krīzes situācijās, bērniem un jauniešiem ārpusģimeņu aprūpē, sociālā riska jauniešiem u.c.

Projekta mērķis ir  stiprināt Nodibinājuma “Sociālo pakalpojumu aģentūra” darbību sociālajam riskam pakļauto jauniešu interešu aizstāvības sektorā un veicināt sociālajam riskam pakļauto jauniešu līdzdalību pilsoniskās sabiedrības procesos un iesaisti brīvprātīgajā darbā.

Mērķa sasniegšanai projekta ietvaros tiek plānotas aktivitātes sekojošos virzienos:

  • Sociālā riska jauniešu līdzdalības veicināšana (jauniešu pētījumu veikšana, apmācības, praktiska brīvprātīgā darba veikšana, jauniešu iniciatīvu īstenošana);
  • Sociālā riska jauniešu interešu aizstāvība (dalība darba grupās, politikas plānošanas un politikas dokumentu izstrādes procesos, kampaņa sociālajos tīklos);
  • Sadarbības tīkla stiprināšana (pieredzes nodošana reģionos, konference).

Aktivitātes tiek īstenotas laika periodā no 1.02.2019. -31.10.2019. Projektā tiks iesaistīti vismaz 15 Kopienas jauniešu resursu centra darbinieki, 50 sociālā riska grupas jaunieši, 100 jaunatnes jomas darbinieki reģionos. Ar projekta rezultatiem iepazīsies 100 konferences apmeklētāji.

Projekta rezultātā būs stiprināta projekta iesniedzēja cilvēkresursu kapacitāte, lai turpmāk piedāvātu inovatīvas un efektīvas aktivitātes sociāla riska jauniešu līdzdalīvas veicināšanai. Būs nodrošināta iespēja reģionu profesionāļiem praktiski apgūt darbā ar jauniešiem pielietojamas metodes. Sociālā riska jaunieši projekta ietvaros veiks vienaudžu pētījumu par līdzdalības iespējām un šķēršļiem, veiks brīvprātīgo darbu, īstenos savas iniciatīvas, kā arī tiks iesaistīti sociālajā kampaņā.

Projektu tiek īstenots Latvijas valsts budžeta finansēta programmas “NVO fonds” ietvaros. 

sabiedribas-integracijas-fonds-izsludinaja-programmas-nvo-fonds-2019gada-projektu-iesniegumu-konkursu