Mācības potenciālajiem adoptētājiem

15. Aprīlis, 2019
Ievietoja: Aiga Romāne-Meiere

Ziņa

Nodibinājums “Sociālo pakalpojumu aģentūra” vēlas informēt, ka mācības potenciālajiem adoptētājiem sāksies 2019.gada 18.maijā Rīgā, Elizabetes ielā 31-9, “Sociālo pakalpojumu aģentūras” ģimeņu atbalsta centrā “Dūja”.

Lūdzu informējiet savas pilsētas un/vai novada potenciālos adoptētājus par mācību sākšanos.

Pieteikumus, lūdzu, sūtīt uz e-pastu: evija.racene@agentura.lv

ADOPTĒTĀJU MĀCĪBU PLĀNS  ( 18.maijs – 9.jūnijs )

Laiks  Tēmas Kontaktstundu skaits Pasniedzējs
kopā
 

18.05

 

10.00-16.00

  1. BĒRNA APRŪPE UN AIZSARDZĪBA.

Bērna ienākšana ģimenē, mājas vide, drošība.

Drošību apdraudošie riski un bērnu iepazīstināšana ar tiem.

Veselības aprūpe, veselības veicināšana un slimību profilakse, tai skaitā higiēna un uzturs.

Sadarbība ar veselības aprūpes iestādēm.

Fiziskās, emocionālās, seksuālās vardarbības un pamešanas novārtā riski, faktori un pazīmes.

Bērna aprūpes plānošanas pamatprincipi.

 

 

8

 

Pasniedzējs:

 

Ārija Martukāne

 

 

 

Mentors: Evija Rācene

 

 

 

25.05

 

10.00-16.00

  1. BĒRNA ATTĪSTĪBAS VAJADZĪBU APMIERINĀŠANA UN KAVĒTAS ATTĪSTĪBAS NOVĒRŠANA.

Bērna augšanas un attīstības stadijas, vajadzības, vecumposmu īpatnības atbilstoši attīstības jomām.

Bērna pozitīvā disciplinēšana.

Kavētas attīstības cēloņi un risinājumi.

Bērna pašaprūpes prasmju attīstīšana.

Piesaiste: piesaistes loma, veidošanās, piesaistes attīstības problemātiskie aspekti.

Drošas piesaistes attīstība, piesaistes modeļi.

 

 

8

 

 

Psihologs

 

Inese Bordāne

 

 

 

 

Mentors: Evija Rācene

 

 

 

26.05

 

10.00-16.00

3.BĒRNA IDENTITĀTE, DZĪVES GĀJUMS, KULTŪRA UN PIEREDZE. ADOPCIJAS NOSLĒPUMS.

Ģimene – kā primārais bērna labklājības mērķis

Bērnam nozīmīgu attiecību atbalstīšana un turpināšana

Ģimenes nozīmīgums.

Adoptētāja un bērna savstarpējās attiecības.

Adopcijas noslēpums-par un pret, kā runāt ar bērnu par adopciju atbilstoši bērna vecumam.

 

 

8

 

 

Psihologs

 

Inese Bordāne

 

 

Mentors: Evija Rācene

 

 

 

 

02.06

 

10.00-16.00

  1. BĒRNA PSIHOEMOCIONĀLĀ ATTĪSTĪBA.

Bērna agrīna traumatizācija un tās sekas.

Traumatiskas pieredzes (tai skaitā šķiršanās, zaudējuma, vardarbības un pamešanas novārtā) ietekme uz bērnu attīstību, uzvedību un piesaisti.

Traumatiskas pieredzes pārvarēšanas stratēģijas un metodes.

Fiziskās, emocionālās, seksuālās vardarbības un pamešanas novārtā riski, faktori un pazīmes un sekas.

 

8

 

 

:

 

Psihologs

 

Jurita Smiltiņa

 

 

Mentors: Evija Rācene

 

 

 

07.06

 

16.00 – 19.30

  1. TIESISKAIS REGULĒJUMS.

Bērnu tiesību aizsardzības tiesiskais regulējums, normatīvie akti

Bērnu tiesību aizsardzības organizāciju pakalpojumi un pilnvaras.

Uzņemošo ģimeņu formu atšķirīgās lomas, tiesības, pienākumi, vēsture.

Ētikas un komunikācijas principi profesionāļu sadarbībā.

Sadarbība ar izglītības iestādēm.

Sadarbība, līdzdalība profesionālajās interešu grupās

Profesionālās komandas definīcija un nepieciešamās prasmes, komandas darba vadlīnijas, nozīme bērna vajadzību nodrošināšanā.

Atbalsta centru darbība, pakalpojumi.

 

 

5

 

Jurists

 

Aurika Zīvere

 

09.06

 

10.00-17.00

  1. BĒRNAM NOZĪMĪGU EMOCIONĀLU SAIKŅU IETEKME UN ATBALSTĪŠANA. SASKARSME.

Ilglaicīgu un pastāvīgu attiecību nozīme, plānošana

Zaudējums, sērošana, ar to saistītie izaicinājumi, reakcijas, vajadzības.

Sociālo pamatprasmju attīstība.

 

 

Noslēguma pārbaudījums – eksāmens

 

8

 

 

 

3

 

 

Psihologs

 

Jurita Smiltiņa

 

 

Mentors: Evija Rācene

 

 

 

 

Jurita Smiltiņa

Ārija Martukāne

Evija Rācene

Kopā 48

Mācību programmas apguves kvalitātes novērtēšana – apmācāmie, kuri būs apguvuši mācību programmu un ieguvuši nepieciešamo zināšanu un prasmju novērtējumu, kārtos noslēguma pārbaudījumu, kas ietvers daudzpakāpju novērtēšanu:

– pašvērtējums;

– ekspertu (lektora un trenera) atgriezeniskā saite;

– grupas atgriezeniskā saite;

– teorētisko un praktisko zināšanu novērtēšana – zināšanu tests un sociālās situācijas analīze;

– vismaz 90 % apmeklējums/dalība grupas procesā.

Apliecību par mācību programmas apguvi (apliecību) saņems persona, kura teorētisko un praktisko zināšanu novērtējumā būs ieguvusi ne mazāk kā 7 balles (10 baļļu vērtējuma skalā) un pozitīvu vērtējumu pārējās noslēguma pārbaudījuma pozīcijās.

  • Dokuments, kas apliecinās sekmīgu mācību programmas apguvi, – Apliecība.