Meistarklase speciālistiem KRĪZES INTERVENCĒ

7. Februāris, 2018
Ievietoja: Jurita Smiltiņa

Izglītības centrs

Aicinām speciālistus (psihologus, sociālos darbiniekus, policijas darbiniekus, juristus u.c.) pieteikties praktiskajām apmācībām krīzes intervencē. Meistarklase vērsta uz praktisko iemaņu trenēšanu caur lomu spēlēm un supervīzijām. Apmācību noslēgumā speciālists ir guvis vispusīgas teorētiskās zināšanas un praktisko pieredzi krīzes intervences pielietošanā praksē. Meistarklasi vada Mg.Psych. N.Morozova, Klīniskā psiholoģe, krīzes intervences speciāliste un EMDR terapeite. Ikdienā strādā ar klientiem ar personības traucējumiem, psihiskām saslimšanām un neirotiskiem traucējumiem, vada atbalsta grupas cilvēkiem ar depresiju.
Apmācības plānotas 6 dienas, viena diena nedēļā. Apmācību noslēgumā dalībnieki saņem Izglītības centra apliecību (42 ak.st.). Apmācību sākums: 6.04., Pārējās mācības plānotas 13.04.,20.04.,26.04.vai 29.04, 3.05,11.05.no plkst.10.00 līdz 16.00. Apmācību datumi var tikt pieskaņoti dalībnieku vēlmēm.
Pieteikšanās un info: projektispa@gmail.com