Nodibinājums „Sociālo pakalpojumu aģentūra” aicina kļūt par ĢIMENES ASISTENTU

4. Augusts, 2017
Ievietoja: Dace Blaževiča

Ģimenes krīzes centrs "Mīlgrāvis"

Aicinām atsaukties kandidātus/es ar:augstāko izglītību sociālajā darbā, sociālajā pedagoģijā, sociālajās aprūpes, sociālās rehabilitācijas jomā, pedagoģijā, psiholoģijā, vai profesionālo vidējo izglītību sociālās vai veselības aprūpes jomā; vēlama darba pieredzi darbā ar bērniem un/vai ģimenēm;pozitīva un profesionāla attieksme pret Klientu; patstāvība, precizitāte un atbildības sajūta; spēja sadarboties; vietējo resursu pārzināšana.

Galvenie darba pienākumi:Klienta (ģimenes ar bērniem, jaunieši pēc ārpusģimenes aprūpes) dažāduprasmju un zināšanu pilnveidošanu, uzlabošana un attīstīšana.

Mēs piedāvājam:profesionālu atbalstu; regulāras tālākizglītošanās iespējas; iespēju darbu apvienot ar pamatdarbu.

Ģimenes asistenta pakalpojums tiek nodrošināts sadarbojoties ar pašvaldības sociālo dienestu.

Aicinam sūtīt CV uz e-pastu: gimenes@krize.lv.
Sīkāka informācija pa tālruni +371 6564258.