Nometnes ” Piedzīvojumu akadēmija” 2017. gada vasarā

8. Oktobris, 2017
Ievietoja: Dace Blaževiča

Nometņu programmas

ABLV Charitable Foundation programmas “Palīdzēsim izaugt!” ietvaros Nodibinājums „Sociālo pakalpojumu aģentūra” šajā vasarā ir rīkojusi 3 „Piedzīvojumu Akadēmijas” nometnes bērniem (7-18 gadi) un vienu nometni ģimenēm.
Bērnu nometnes tiek plānotas dažādos Latvijas reģionos, līdz ar to bērniem tiek piedāvātas vienādas iespējas neatkarīgi no to dzīvesvietas. Nometnes notika Īvandes muižā (no 26.jūnija līdz 2.jūlijam), Jaunaglonā (no 24.jūlija līdz 30.jūlijam) un Tūjā (no 4.augusta līdz 11.augustam). Bērnu nometņu mērķis ir mazināt jauniešu un bērnu, kuri palikuši bez vecāku gādības, negatīvo spriedzi, kas balstās uz negatīvo dzīves pieredzi un pārciesto vardarbību. Nometnes laikā tiek nodrošināta droša emocionālā vide, kas ļauj apgūst jaunus, adekvātākus saskarsmes modeļus un komunikācijas prasmes. Piedaloties dažādās radošās nodarbībās un sporta aktivitātēs, bērni iepazinās ar iespējām kā lietderīgi pavadīt brīvo laiku. Protams, vissvarīgākais mērķis ir radīt pēc iespējas vairāk pozitīvu piedzīvojumu brīžus dalībniekiem. Kopumā bērnu nometnēs piedalījās 135 bērni.
Pavisam jauna iniciatīva ir ģimeņu nometne, kas notika Ķoņu dzirnavās (no 14.augusta līdz 20.augustam). Ģimeņu nometnēs galvenā uzmanība tiek pievērsta ģimenes saliedēšanai. Vecākiem ir nepieciešamas izglītojošas lekcijas un diskusijas, tomēr tikpat vērtīgi ir kopīgās darbošanās brīži. Būšana ārpus ierastās vides vecākiem palīdz labāk ieraudzīt aprūpē esošos bērnus, kā arī pašiem drosmīgāk pievienoties neikdienišķām aktivitātēm. Šajā reizē tā bija kopīga teātra iestudēšana ar speciālistiem no Slovēnijas.
Nometnēs satiekas dalībnieki ar ļoti dažādu pieredzi, paradumiem un gaidām, līdz ar to kopīgi pavadītā nedēļā vienmēr ir treniņš pacietībai un dažādības pieņemšanai. Notikumu un piedzīvojumu virpulī dalībniekiem ir daudz vieglāk iepazīt sevi. Viens no nometņu darbinieku lielākajiem gandarījumiem ir draudzīgās dalībnieku attiecības, kas saglabājas arī pēc nometnes. Ceram daļu no šī gada dalībniekiem – gan bērnus, gan ģimenes, – satikt arī nākošajā vasarā.