Nometnes

Nometnes

Kopš 2003. gada Sociālo pakalpojumu aģentūra organizē un vada  nometnes ar mērķi uzlabot bērnu un jauniešu saskarsmes iemaņas, spēju darboties komandā un pieņemt individuālus lēmumus, attīsta prasmi risināt konflikta situācijas, atklāj bērnu un jauniešu pozitīvos resursus līdz ar to, uzlabojot viņu dzīves kvalitāti.

Informāciju par plānotajām, aktuālajām nometnēm varat saņemt pie:


Kaspars Meļņikonis
Kaspars Meļņikonis
Nometņu projektu vadītājs