Noslēdzies EK speciālās programmas Criminal Justice līdzfinansētā projekts „Putting victim’s first!” (granta līgums Nr. JUST/2010/JPEN/AG/1581)

12. Aprīlis, 2015
Ievietoja: Inese Vingrovska

Projekts

Noslēdzies EK speciālās programmas Criminal Justice līdzfinansētā projekts „Putting victim’s first!” (granta līgums Nr. JUST/2010/JPEN/AG/1581)

Noslēdzies Nodibinājuma „Sociālo pakalpojumu aģentūras” īstenotais Eiropas Komisijas finansētais un Sabiedrības integrācijas fonda līdzfinansētais projekts „Esošais tiesiskās aizsardzības novērtējums vardarbības upuriem” („Putting victims first!”) (granta līguma Nr.JUST/2010/JPEN/AG/1581).

Projekta mērķi: ir veicināt vardarbības upuru tiesisko aizsardzību tiesvedības procesa laikā, izstrādājot sadarbības modeli speciālistiem, kas iesaistīti vardarbības gadījumos, un nodrošinot apmācību ciklu juridiskās profesijas pārstāvjiem (tiesnešiem, advokātiem, prokuroriem, policistiem) un sociālajiem darbiniekiem, lai pilnveidotu viņu zināšanas par vardarbības upuru psihosociālo stāvokli, vajadzībām un nepieciešamo institucionālo atbalstu, uzsākot tiesvedības procesu un tā laikā, tādējādi veicinot upura tiesiskās aizsardzības pilnvērtīgāku nodrošināšanu.

 

Projekta ietvaros sasniegtie rezultāti:

 1. Izstrādāta vienota metodoloģija pētījuma veikšanai, kas tika izmantota visās trijās Baltijas valstīs.
 2. Izstrādāts ziņojums par esošo situāciju visās trijās Baltijas valstīs (document “MAPPING OF LEGISLATION, POLICIES AND IMPLEMENTATION ABOUT DOMESTIC VIOLENCE IN BALTIC STATES” http://lastetugi.ee/admin/upload/Report_document_LVESTLT.pdf ).
 3. 3. Ziņojuma prezentācija projekta vadības un pieredzes apmaiņas vizītes sanāksmē Londonā, Anglijā un pieejams visiem interesentiem tiešsaistē (http://www.krize.lv/lv/projekti/ek-speciala-programma-criminal-justice-putting-victims-first).
 4. Izstrādāta apmācības programma ar 3 apmācību moduļiem, kopā 89 akadēmisko stundu programma.
 5. Apmācīti 52 sociālā darba speciālisti un 98 juridisko profesiju pārstāvji.
 6. Izstrādāta apmācības rokasgrāmata angļu valodā, kas tulkota latviešu, lietuviešu un igauņu valodās un ir pieejama projektu partneru mājas lapās.
 7. Veikta apmācības programmas novērtēšana. Apmācības programmas novērtēšanā tika izstrādāts vienots apmācību novērtēšanas anketas šablons, kas tika tulkots lietuviešu un igauņu valodās. Aptaujā piedalījās visi apmācību dalībnieki.
 8. Noorganizētas 5 starptautiskas projekta vadības sanāksmes.
 9. Sagatavots viens noslēguma ziņojums.
 10. Sagatavots viens audita ziņojums.
 11. preses relīzes
 12. 9 publikācijas medijiem un sociālajiem tīkliem
 13. 5 mājaslapu vietnes, kurās izvietota informācija par projekta progresu un rezultātiem.
 14. Viena elektroniska rokasgrāmata angļu valodā tulkota 3 valodās (LV, LT, EST).
 15. Četras projekta noslēguma konferences.

 

Sīkāka informācija par projekta rezultātiem mājas lapā zem sadaļas Materiāli – Noslēguma ziņojums.

Sīkāku informāciju par projekta īstenošanu var saņemt vēršoties pie projekta vadītājas Aijas Vule, e-pasta adrese: aija.vule@gmail.com.

Projekts tiek līdzfinansēts EK īpašās programmas Criminal Justice ietvaros, 80 % no projekta izmaksām sedz EK.