Noslēdzies projekts par jauniešu iesaistīšanos brīvprātīgajā darbā

5. Novembris, 2018
Ievietoja: Aiga Romāne-Meiere

Ziņa

2018.gada 31.oktobrī noslēdzās projekts par jauniešu iesaistīšanu brīvprātīgajā darba izmantojot reziliences pieeju.

Projekta ietvaros ir notikušas 3 dienu apmācības Aģentūras darbiniekiem: 1.Resilieces pieeja jauniešu resursu atklāšanā; 2. Kopējas stratēģijas izstrāde brīvprātīgā darba attīstīšanai sociālā riska jauniešu vidē. 3. Mentors – mērķis un iespējamie izaicinājumi. Ir notikuši izglītojoši semināri reģionos, kā arī uzsākta sadarbība ar reģionu pašvaldībām par uzsākto iniciatīvu attīstīšanu.

Jaunieši ir iesaistījušies brīvprātīgajā darbā – nometņu aktivitāšu īstenošanā, audžuģimeņu salidojumu organizēšanā, ir veikti palīgu darbi dzīvnieku patversmēs u.c. –  ir saņēmuši atbalstu Reziliences grupā, kas notika reizi nedēļā,  un mācījušies īstenot savus projektus. Projekta īstenošana ir ļāvusi ne tikai pašus jauniešus mērķtiecīgi iesaistīt brīvprātīga darba kustība un NVO darbībā, bet arī apzināt apkārt esošos resursus, kas var kļūt par sadarbības partneriem un aktīvi līdzdarboties jaunatnes jomā.

Projekta ietvaros ir izveidots arī video, kas ļauj saprast Sociālo pakalpojumu aģentūras pieeju darbā ar jauniešiem un pašu jauniešu ieguvumus iesaistoties brīvprātīgajā darbā. Elektroniski pieejama ir rokasgrāmata “Jauniešu iesaiste brīvprātīgajā darbā. Reziliences pieeja”.

Projekts tika īstenots no 2018.gada 01.01.2018. līdz 31.10.2018., Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “NVO fonds” ietvaros.