Agrīnās intervences programma bērniem ar garīgās attīstības un uzvedības traucējumiem un viņu ģimenēm

ratnieki 001-126

Sociālo pakalpojumu aģentūra” sadarbībā ar „ Latvijas autisma centru”  no 2016. gada janvāra Rīgas pilsētā ir uzsākusi realizēt „ Sociālās rehabilitācijas un agrīnās intervences programmu

bērniem ar garīgās veselības traucējumiem un viņu ģimenēm”.

Programmas ietvaros ģimenēm ir iespēja saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, kas ietver psiholoģisko izpēti, speciālistu (sociālā darbinieka, psihologa, speciālā pedagoga, ergoterapeita, mūzikas terapeita, deju un kustību terapeita un logopēda) individuālās konsultācijas bērniem un bērna ģimenes locekļiem ,  fokusētas atbalsta-izglītojošās grupas bērnu ģimenes locekļiem, saskarsmes treniņa un dusmu kontroles grupu programmu bērniem, ABA (Applied Behavior Analyse) terapiju, konsultācijas bērna dzīvesvietā vai izglītības iestādē.

Programmas kontakti:

Zane Kronberga mob.29104918

E-pasts: zanesil@inbox.lv