ĢIMENES ASISTENTS jeb MAMMA MAMMAI

images 3

„Sākt no turienes, kur viņi ir un celt ar to, kas viņiem ir.”

Ķīniešu filozofs Lao Tse

Nodibinajuma „Sociālo pakalpojumu aģentūra” kopš 2014.gada janvāra nodrošina Ģimenes asistena pakalpojumu.

Ģimenes asistenta pakalpojums nodrošina personai atbalstu un apmācību sociālo

prasmju apgūšanā, bērna aprūpē un audzināšanā, mājsaimniecības vadīšanā.

Ģimenes asistents nav aukle, mājkaplotāja vai aprūpētājs. Ģimenes asistents neko nedara ģimenes vietā, bet dara kopā ar ģimenei.

Tiesības saņemt ģimenes asistenta pakalpojumu ir:

  • jauniešiem pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās, kuriem nav pietiekamu prasmju un iemaņu pastāvīgas dzīves uzsākšanai;
  • ģimenēm, kurām nav pietiekamu prasmju un iemaņu bērnu audzināšanā un aprūpē;
  • personai ar garīga rakstura traucējumiem, kurām nepieciesams atbalsts un apmācība sociālo prasmju apgūšanā, tai skaitā nodarbinātības jautājumu risināšanā.

 

Tiesības sniegt ģimenes asistenta pakalpojumu ir personām, kuras ieguvušas augstāko

izglītību sociālajā darbā, sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas jomā, augstāko

izglītību pedagoģijā vai psiholoģijā, vai profesionālo vidējo izglītību sociālās vai veselības aprūpes jomā.

Šāda pakalpojuma attīstība ir pašvaldības iniciatīva un pašvaldība to finansē.

Pakalpojums tiek piešķirts uz laiku līdz 1 gadam.

Svarīgi aktivizēt ģimenes esošos resursus, lai tā spētu patstāvīgi un pilnvērtīgi funkcionēt, lai bērni netiktu pakļauti vardarbībai un mazinātu bērni izņemšanu no ģimenes. Būtiski attīstīt prasmes pamatvajadzību nodrosināšanai – pilnvērtīgs, vecumam atbilstošs uzturs un droša vide, sekot līdzi obligāto maksajumu veikšanai, lai mazinātu risku palikt bez mājvietas, prast plānot ienākumus un izdevumus.

Ja vēlies kļūt par ģimenes asistentu vai ja Tavai ģimenei vai kādai citai ģimenei nepieciešams ģimenes asistenta pakalpojums –zvani, raksti.

Ulla Antona

Ģimenes asistentu pakalpojuma koordinatore, Ezera ielā 21, Rīga

Telefons: (+371) 26564258

E-pasts: ulla.a@inbox.lv