Psihoterapeitu un psihologu prakses

Nodibinājumā “Sociālo Pakalpojumu Aģentūra” darbojas psihoterapeiti un psihologi , kas sniedz pakalpojumus bērniem un pieaugušajiem (individuālas, pāru un ģimenes konsultācijas).

Aģentūrā strādājošie psihoterapeiti un psihologi nodrošina:

 • konsultācijas,
 • grupu nodarbības.

Speciālisti strādā pēc iepriekšēja pieraksta.

Ja vēlaties sadarboties ar kādu no Aģentūras psihoterapeitiem un psihologiem, jums ir iespēja pierakstīties pie speciālista pa telefonu vai e-pastu (skat. speciālistu kontaktus).

Inga Kimbore – Āboliņa

i.kimbore-abolina

Telefons: (+371) 29786288

E-pasts: i.kimboreabolina@gmail.com

Dzīves visļaunākajos brīžos bieži vien apslēptas dus pašu labāko brīžu sēklas. Ja krīzi uzlūkojam kā jaunu iespēju, dzīve nekļūst vieglāka, taču sniedz lielāku apmierinājumu.
(Džo Kogels)

Psihoterapijas virziens:

Geštaltterapija, smilšu spēļu terapijas metodes praktizētāja

Izglītība:

 • Rīgas Geštalta institūts (Psihoterapeits, Geštaltterapeits),
 • LU Ekonomikas un vadības fakultāte 2006. (sociālo zinātņu maģistra grāds sabiedrības vadībā),
 • Sociālā darba sociālās  pedagoģijas, augstskola „ Attīstība” 2002. (augstākā profesionālā izglītība sociālajā darbā, sociālajā pedagoģijā).

Papildus apmācības:

 • Darbs ar metaforiskām un asociatīvām kārtīm (OH-Cards)_2011;
 • Darbs ar seksualitāti geštaltterapijā_ 2010;
 • Emocionālā intelekta attīstība ar spēļu terapijas palīdzību_2009;
 • Spēļu terapijas metodes un pielietojums darba ar bērniem un pusaudžiem_2008;
 • Darbs ar depresīviem klientiem_2004;
 • Vecāku apmācības programma „Bērnu emocionālas audzināšana”_2004;
 • Ģimenes izglītības un atbalsta grupu vadīšana_2000;
 • Konfliktu menedžments_1999

Palīdzības iespējas risinot sekojošas grūtības:

 • krīzes un konfliktu situācijas ģimenē, pāru attiecībās un darba vidē (t. sk. vecāku un bērnu saskarsmes grūtības),
 • iekšējie konflikti (dzīves jēgas meklējumi, neapmierinātība ar savu dzīvi, attiecību grūtības, emocionālā izdegšana, personiskās izaugsmes jautājumi u.c.),
 • bērnu uzvedības problēmas skolā un ģimenē, Izglītojošo/atbalsta un terapeitisko grupas vadīšana, personības izaugsmes treniņi.

Jurita Smiltiņa

 

IMG_2722_pp copy

Telefons ( + 371) 27584992

E-pasts: jsmiltina@gmail.com

Psihoterapijas virzieni:

psihodinamiskā psihoterapija, smilšu spēļu terapija

Izglītība:

no 2018.g. – doktora grāda pretendente.

2013.-2018. – Daugavpils Universitāte, Sociālās psiholoģijas doktorantūra.

2012.– 2015 .g.- Lindes fon Keizerlinkas Smilšu spēles terapijas institūts, Rīga. Smilšu spēles terapijas metodes apmācība.

2004.-2007.g. –Daugavpils Universitāte. Sociālo zinātņu maģistra grāds psiholoģijā.

1999.-2002.g. – Latvijas Universitātes Medicīniskās pēcdiploma izglītības institūts. Psihodinamiskās psihoterapijas bāzes izglītības programma.

1994.-1999. – Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola. Profesionālais maģistra grāds skolas un ģimenes psihologa kvalifikācijā

Palīdzības iespējas:

- uzvedības problēmas bērniem,

-psihosomatiskās saslimšanas,

- attiecību problēmas,

- u.c.

Inese Bordāne

Telefons: (+371) 27845508

e-pasts: inese.bordane@gmail.com

Psihologa konsultācija būs piemērota izvēle, kad tiek meklēts pareizais risinājums kādai ļoti konkrētai sadzīviskai, attiecību vai emocionālai problēmai. Psihologa galvenais uzdevums ir palīdzēt cilvēkam labāk orientēties sarežģītās dzīves situācijās un rast izeju no tām, kā arī ar tā brīža emocijām, palīdzēt atrast veidu, kā mazināt stresu, atrast veidu, kāda rīcība uz doto brīdi būtu visadekvātākā, lai cilvēks būtu saskaņā ar sevi vai ar būtu jau apzināts solis problēmas risināšanā.

Savā darbā izmantoju smilšu spēles terapijas metodi.

Galvenās tēmas, kurās tiks sniegta palīdzība :

 • identitātes stiprināšana, pašvērtējuma celšana, stresa pārvarēšanas tehnikas;
 • attieksmes maiņa, paskatoties citādāk uz kādu esošo problēmu, dažādām grūtībām, kas saistītas ar bailēm, posttraumatisko stresu;
 • bērnu uzvedības problēmas un attiecību grūtības gan skolā, gan ģimenē,;
 • atbalsts krīzes situācijās, traumatiskās pieredzes seku  un trauksmes mazināšana;
 • Psihologs izglīto, sniedz informāciju par likumsakarībām, jo nereti zināšanu trūkums par tām ir problēmu cēlonis;
 • Emocionālās un intelektuālās sfēras diagnostika, izvērtējums.

 

Ieva Lāss

IEVA

Junga analītiskā psihoterapeite apmācībā

Sertificēta smilšu spēles terapijas metodes praktizētāja

Bērnu psihoanalīzes apmācībā

Sertificēta Supervizore, lektore

Atziņa, kas iedvesmo:

Kurš skatās uz ārpusi – sapņo, kurš skatās uz iekšpusi – pamostas. /K.G.Jungs/

Akadēmiskā izglītība:

2006.-2008.

Studijas sociālā darba profesionālā maģistra programmā Psihosociālā darba        specializācijā Rīgas Stradiņa universitātē.

1994.-1998.

Studijas sociālā darba profesionālā bakalaura programmā SDSPA “Attīstība”

Profesionālā izglītība:

2015.- līdz šim

Apmācībās Maskavas Analītiskās psiholoģijas Asociācijas (MAAP) 2 gadīgā apmācību programmā bērnu psihoanalīzē.

2011.- līdz šim

Apmācības Junga analītiskajā psiholoģijā. Iegūstamā kvalifikācija: Junga analītiskais psihoterapeits.

2012.-2013.

Apmācības Marte Meo metodes izmantošanā. Iegūtā kvalifikācija: Marte Meo praktiķis

2005.-2007.

Izglītība Smilšu spēles terapijā. Kvalifikācija: Smilšu spēles terapijas metodes praktizētājs.

Darba jomas:

Individuālās psihoterapijas un smilšu spēles terapijas metodes prakse bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem;

Individuālo un grupas supervīziju privātprakse;

Lekciju un semināru vadīšana

Pieredze ģimeņu ar bērniem sociālā darba, psihosociālā konsultēšanā no 2001. gada; smilšu spēles terapijas metodes praktizēšanā no 2005.gada; Supervizors sociālajiem darbiniekiem no 2005.gada. Lekciju vadīšanas pieredze no 2000.gada dažādās Latvijas augstskolās. Psihoterapeita prakse no 2011.gada.

Kontakti:

Tālrunis: +371 2822040

e-pasts ieva.lass@gmail.com

www.jungiansandplay.lv