Ieva Lāss

IEVA

Junga analītiskā psihoterapeite apmācībā

Sertificēta smilšu spēles terapijas metodes praktizētāja

Bērnu psihoanalīzes apmācībā

Sertificēta Supervizore, lektore

Atziņa, kas iedvesmo:

Kurš skatās uz ārpusi – sapņo, kurš skatās uz iekšpusi – pamostas. /K.G.Jungs/

Akadēmiskā izglītība:

2006.-2008.

Studijas sociālā darba profesionālā maģistra programmā Psihosociālā darba        specializācijā Rīgas Stradiņa universitātē.

1994.-1998.

Studijas sociālā darba profesionālā bakalaura programmā SDSPA “Attīstība”

Profesionālā izglītība:

2015.- līdz šim

Apmācībās Maskavas Analītiskās psiholoģijas Asociācijas (MAAP) 2 gadīgā apmācību programmā bērnu psihoanalīzē.

2011.- līdz šim

Apmācības Junga analītiskajā psiholoģijā. Iegūstamā kvalifikācija: Junga analītiskais psihoterapeits.

2012.-2013.

Apmācības Marte Meo metodes izmantošanā. Iegūtā kvalifikācija: Marte Meo praktiķis

2005.-2007.

Izglītība Smilšu spēles terapijā. Kvalifikācija: Smilšu spēles terapijas metodes praktizētājs.

Darba jomas:

Individuālās psihoterapijas un smilšu spēles terapijas metodes prakse bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem;

Individuālo un grupas supervīziju privātprakse;

Lekciju un semināru vadīšana

Pieredze ģimeņu ar bērniem sociālā darba, psihosociālā konsultēšanā no 2001. gada; smilšu spēles terapijas metodes praktizēšanā no 2005.gada; Supervizors sociālajiem darbiniekiem no 2005.gada. Lekciju vadīšanas pieredze no 2000.gada dažādās Latvijas augstskolās. Psihoterapeita prakse no 2011.gada.

Kontakti:

Tālrunis: +371 2822040

e-pasts ieva.lass@gmail.com

www.jungiansandplay.lv