Inga Kimbore – Āboliņa

i.kimbore-abolina

Telefons: (+371) 29786288

E-pasts: i.kimboreabolina@gmail.com

Dzīves visļaunākajos brīžos bieži vien apslēptas dus pašu labāko brīžu sēklas. Ja krīzi uzlūkojam kā jaunu iespēju, dzīve nekļūst vieglāka, taču sniedz lielāku apmierinājumu.
(Džo Kogels)

Psihoterapijas virziens:

Geštaltterapija, smilšu spēļu terapijas metodes praktizētāja

Izglītība:

 • Rīgas Geštalta institūts (Psihoterapeits, Geštaltterapeits),
 • LU Ekonomikas un vadības fakultāte 2006. (sociālo zinātņu maģistra grāds sabiedrības vadībā),
 • Sociālā darba sociālās  pedagoģijas, augstskola „ Attīstība” 2002. (augstākā profesionālā izglītība sociālajā darbā, sociālajā pedagoģijā).

Papildus apmācības:

 • Darbs ar metaforiskām un asociatīvām kārtīm (OH-Cards)_2011;
 • Darbs ar seksualitāti geštaltterapijā_ 2010;
 • Emocionālā intelekta attīstība ar spēļu terapijas palīdzību_2009;
 • Spēļu terapijas metodes un pielietojums darba ar bērniem un pusaudžiem_2008;
 • Darbs ar depresīviem klientiem_2004;
 • Vecāku apmācības programma „Bērnu emocionālas audzināšana”_2004;
 • Ģimenes izglītības un atbalsta grupu vadīšana_2000;
 • Konfliktu menedžments_1999

Palīdzības iespējas risinot sekojošas grūtības:

 • krīzes un konfliktu situācijas ģimenē, pāru attiecībās un darba vidē (t. sk. vecāku un bērnu saskarsmes grūtības),
 • iekšējie konflikti (dzīves jēgas meklējumi, neapmierinātība ar savu dzīvi, attiecību grūtības, emocionālā izdegšana, personiskās izaugsmes jautājumi u.c.),
 • bērnu uzvedības problēmas skolā un ģimenē, Izglītojošo/atbalsta un terapeitisko grupas vadīšana, personības izaugsmes treniņi.