Jurita Smiltiņa

 

IMG_2722_pp copy

Telefons ( + 371) 27584992

E-pasts: jsmiltina@gmail.com

Psihoterapijas virzieni:

psihodinamiskā psihoterapija, smilšu spēļu terapija

Izglītība:

no 2018.g. – doktora grāda pretendente.

2013.-2018. – Daugavpils Universitāte, Sociālās psiholoģijas doktorantūra.

2012.– 2015 .g.- Lindes fon Keizerlinkas Smilšu spēles terapijas institūts, Rīga. Smilšu spēles terapijas metodes apmācība.

2004.-2007.g. –Daugavpils Universitāte. Sociālo zinātņu maģistra grāds psiholoģijā.

1999.-2002.g. – Latvijas Universitātes Medicīniskās pēcdiploma izglītības institūts. Psihodinamiskās psihoterapijas bāzes izglītības programma.

1994.-1999. – Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola. Profesionālais maģistra grāds skolas un ģimenes psihologa kvalifikācijā

Palīdzības iespējas:

- uzvedības problēmas bērniem,

-psihosomatiskās saslimšanas,

- attiecību problēmas,

- u.c.