Sociālās rehabilitācijas pakalpojums personām ar garīga rakstura traucējumiem un viņu ģimenes locekļiem

images (1)

No 2017.gada Sociālo pakalpojumu aģentūra Rīgas pilsētā sniedz Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu personām ar garīga rakstura traucējumiem un viņu ģimenes locekļiem, nodrošinot atbilstoši Klienta vajadzībām sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanu, uzlabošanu un stabilizēšanu. Šobrīd pakalpojums tiek sniegts 2 ģimenēm.

Individuālais sociālās rehabilitācijas pakalpojums ietver pasākumu kopumu (dažādu speciālistu konsultācijas un aktivitātes) psihosociālā atbalsta sniegšanai personai atbilstoši personas individuālām vajadzībām, ņemot vērā Sociālā dienesta veikto personas sociālās situācijas un sociālās funkcionēšanas izvērtējumu, konstatētās sociālās problēmas, problēmu iespējamos risinājumus un sociālās rehabilitācijas mērķus.

Pakalpojuma koordinatore Inese Tentere, Ezera 21,Rīga

telefons +371 29405305

e-pasts inese.tentere@inbox.lv