Psihoterapijas pakalpojumi

Kas ir psihoterapija?

Psihoterapija ir konsultatīva palīdzība cilvēkam viņa dzīves grūtību risināšanā, ļaujot dziļāk izprast sevi un savas vajadzības, veicinot personīgo resursu apzināšanos un spēju uzņemties atbildību par savas dzīves izvēlēm.

Tā  ietver sarunu  un citu konsultatīvo metožu izmantošanu (piem., lomu spēles, elpošanas un relaksācijas tehnikas, radošas aktivitātes u.c.).

„Sociālo pakalpojumu aģentūrā”  konsultē dažādu psihoterapijas virzienu psihoterapeiti:

1) Geštaltterapijas

Geštaltterapija ir izveidojusies, apvienojot humānistiskās psiholoģijas, psihoanalīzes un ķermeniski orientētās psihoterapijas sasniegumus. Geštaltterapijā notiek darbs ar cilvēka dzīvi kopveselumā: ar sajūtām un norisēm ķermenī, emocijām, domām, attiecībām un garīgo nostāju.

Geštaltterapija palīdz gan pārvarēt psiholoģisku traumu sekas, gan arī pilnveidot sevi. Dziļāk un skaidrāk apzinoties savas izjūtas un vajadzības, klients spēj labāk uzņemties atbildību par savu rīcību un tās sekām. Šai terapijai ir raksturīga tehniku daudzveidība, taču cilvēks vienmēr tiek rosināts pārdzīvot un apzināties notiekošo „šeit un tagad”: savas pašreizējās jūtas, emocijas un atbildību.

Geštaltterapija ir brīva no vērtējumiem. Tā ir vērsta nevis uz problēmu cēloņu meklēšanu: „Kāpēc noticis tā?”, bet uz vēlamām izmaiņām un attīstību: „Ko tu gribi? Kā to sasniegt?”.

Geštaltterapija notiek individuāli, sadarbojoties klientam un psihoterapeitam, kā arī terapeitiskā grupā.

3) Smilšu terapijas

Vairāk kā pusgadsimtu atpakaļ Smilšu spēli (Sandplay) ieviesa Junga analītiķe Dora Kalfa. Balstoties uz K.G. Junga analītisko teoriju D.Kalfa sāka aktīvi attīstīt Smilšu spēles terapijas metodi. Latvijā smilšu spēles terapijas metode ir kopš 2005.gada. (Sīkāka informācija par smilšu spēles terapiju Latvijas smilšu spēles terapijas biedrības mājas lapā www.smilsuspeles.lv un www.jungiansandplay.lv ).

Smilšu spēles terapija ir piemērota gan bērniem, gan pieaugušajiem. Smilšu spēles terapijas procesa pamatā ir smilšu bilžu veidošana, izmantojot miniatūrās figūriņas, smiltis smilšu kastēs un ūdeni.  Smilšu spēle ir neverbālā metode, kas nozīmē, ka smilšu bilžu veidošanas, radīšanas procesam tiek veltīta būtiska uzmanība. Tāpat kā sapņi, smilšu bildes ar tās simboliem atklāj cilvēkam pirmsrunas un neverbālos piedzīvojumus un saturu, kas palīdz izspēlēt neapzinātos konfliktus, kā arī paplašina apziņas un darbības līmeņus.  Smilšu spēles terapijas metode ir efektīva, palīdzot plašam problēmu lokam.