Palīdzi Latvijas bērniem uzaugt ģimenē

5. Oktobris, 2014

titulraksts

Sociālo pakalpojumu aģentūra, Profesionālo audžuģimeņu apvienība „Terēze”, sadarbībā ar Latvijas kristīgo Aliansi bāreņiem jau trešo gadu rīko kampaņu “Palīdzi bērnam uzaugt ģimenē!”Latvijā ir aptuveni 8000 bērnu, kas palikuši bez savu fizisko vecāku gādības. Viņu vecākiem atņemtas aprūpes tiesības, jo viņi savus bērnus situši, spīdzinājuši, mērdējuši badā vai vienkārši par tiem aizmirsuši. Tikai 2% no šiem bērniem ir bāreņi.
Palīdzi bērnam uzaugt ģimenēAfisaC variants A1260 šo bērnu savu mājvietu atraduši audžuģimenēs. Tie ir cilvēki, kuri brīvprātīgi uzņēmušies atbildību par šiem bāreņiem, atvēruši savas sirdis un nama durvis un ik dienu dāvā viņiem pajumti, ēdienu, apģērbu, rūpes un sirds siltumu, lai šie bērni soli pa solītim atgūtu spēju uzticēties cilvēkiem.Diemžēl ar aprūpi, apģērbu un ēdienu nepietiek vardarbībā cietušo bērnu emocionālajām vajadzībām.Latvijā šobrīd darbojas 586 audžuģimenes un ap 4950 aizbildņu, par adoptētājiem pēdējos gados kļuvušas ap 130 ģimeņu, taču vēl arvien ap 1860 bērnu atrodas sociālās aprūpes institūcijās, no kuriem 500 pavisam mazi. Galvenā problēma ir emocionālas tuvības un sirds siltuma deficīts.Kāda ir viņu nākotne? Iela, atkarības, prostitūcija, cietums, pašnāvība…. 

Mēs varam šo situāciju mainīt atverot savu sirdi un sava nama durvis,

Mēs varam ziedot, lai atbalstītu audžuģimeņu, aizbildņu un adoptētāju atbalsta programmas, bērnu rehabilitācijas programmas Latvijas reģionos

Mēs varam aizlūgt par bērniem, kuri vēl arvien atrodas Latvijas bērnu namos
Kampaņas galvenie mērķi

  • informēt un pievērst plašākas sabiedrības uzmanību audžuģimeņu kustībai, uzrunāt cilvēkus kļūt par viesģimenēm audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem.
  • Aicināt ar ziedojumiem atbalstīt bērnu emocionālu atveseļošanu un atbalsta programmas ieviešanu audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem Latvijas reģionos,
  • Bāreņu svētdienā 2.novembrī aizlūgt par visiem bērniem, kuri atrodas bērnu namos.

 

Paredzētās kampaņas aktivitātes;

No 06.10.-28.12 Vides stendos izvietoti sabiedrību uzrunājoši plakāti.

Ievietoti video rullīši portālā Diena

Interneta vietnē pieejami bērnu un jauniešu izveidoti klipi, pieredzes stāsti

31.10. Starptautiska konference Jelgavā „Bērna vajadzības un palīdzības iespējas”

  1. novembrī Latvijas kristīgā Alianse bāreņiem organizē Latvijas baznīcās Bāreņu lūgšanu svētdienu.

Plašāka informācija par kampaņas norisi:
arija.martukane@gmail.com

t.26514351