Par Mums

Nodibinājums „Sociālo pakalpojumu aģentūra” ir izveidota 2003.gadā ar mērķi sniegt profesionālu psihosociālu palīdzību, paaugstināt cilvēku ar dažādām sociālām problēmām integritātes pakāpi sabiedrībā, kā arī aizstāvēt viņu intereses un tiesības. Aģentūrā darbojas  4 struktūrvienības un 5 programmas.

Tā apvieno ap 100 aizrautīgus, nesavtīgus cilvēkus, kuri darbojas, lai kopīgiem spēkiem veidotu labāku dzīves vidi dažādām sociālajām grupām, cilvēkiem ar dažādām sociālām problēmām Latvijā.